HHÇ site için ilan 2

Arşimet hamamda!

Arşimet Hamamda

Özgür Can Özüdoğru / Ege Can Karanfil

 

Kral, Kartaca’dan bir altın taç siparişi vermiştir, fakat gelen tacın sahte olabileceğinden şüphelenmektedir. Arşimet’i, analiz yapması için görevlendirir. Arşimet’in elinde ağırlık karşılaştırması yapabilmek için eşdeğer cisimler yoktur. Eritip külçe haline getirerek tartabilir fakat o zaman da ortada taç kalmaz. Çözüm, aklına daha önce hiç düşünmediği bir yerde gelir. Hamamda!

 

Dergimizin bu sayısından itibaren başlayacak yazı dizimizde, insanlık tarihinde önemli etkileri olmuş deneylerden ve bu deneyleri yapan biliminsanlarının öykülerinden söz edeceğiz. İlk olarak Arşimet ile başlamak istedik. Antik Yunan döneminin en önemli doğa filozoflarından biri olan Arşimet, Kepler’den Newton’a pek çok önemli biliminsanına yol göstermiştir. Yaptığı deneyler ise, kimileri tarafından deneysel fiziğin başlangıcı olarak kabul edilir.

Gizemli parşömen

Takvimler 1906’yı göstermekteydi. Orient Ekspresinden, şapkası ve beyaz bıyıkları ile yaşlıca bir adam iner. Sirkeci Tren Garı’ndan Patrikhaneye doğru giden tramvaya atlar ve yolda piposunu içerek bu muhteşem kenti seyreder. Bizans tarihi konusunda yazacağı yeni makale için Rum arşivlerini ve parşömenleri inceler. İlgisini çeken birkaç dini yazıtı satın alıp Patrikhaneden ayrılır. Danimarka’ya geri döndüğünde aldığı parşömenlerden birisinde, başka bir metnin silinerek üzerine yeni bir metin yazıldığının farkına varır. Çıplak gözle aylarını ayırarak sayfa sayfa ne yazıldığını not eder tarih profesörü Johan Ludvig Heidberg. Bizans İncili’nin arkasına yazılmış yeni bir kitap keşfetmiştir: “Yüzen Cisimler Üzerine”, Sirakuzalı Arşimet…

Sirakuza savunması

Sirakuza’da bulutlu bir akşam yaşanmaktaydı. Günler süren kuşatmanın ardından, “Roma’nın Medeniyeti” ile tanışacaklardı Sicilyalılar. Sokaklarda bağırışlar yankılanıyordu. Askerler sırayla evlere giriyor, kentin ileri gelenlerini gözetim altına alıyorlardı. Bu sırada bir adam, yoldan geçen lejyonerlerin dikkatini çekti. Adam bunca kıyametin ortasında hesaplamalar ile uğraşıyordu. Askerler hızla gelip ne yaptığını görmek istediler. Ancak o izin vermedi. Ölürken ise bağırdı: “Nōlī turbāre circulōs meōs!”, yani “Çemberlerimi bozma!”

Devamını okumak için lütfen tıklayın…

E-dergi

E-abonelik

 

 

50 Soruda Yer'in Evrimi

Mehmet Sakınç

yerin evrimi

yerin evrimi jeolojik ve biyolojik evrim iç içe Mehmet Sakine Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda” dizisinin altıncı kitabı olan […]

KAPAK (1)

Hercumerc_Kapak

“İstikbal ancak hercümerç içinde tasavvur edilebilir.”   Kasım 1918. İşgal günleri. Dersaadet.   Düvel-i Muazzama, şehri ehlileştirme derdinde. Bürokratlar, simsarlar […]

İnsanlığın Sözleri

Ender Helvacıoğlu

İnsanlığın Sözleri

Tarih bilinci bilge, ağır bir ihtiyar; yaşam sevinci ise kabına sığmayan, coşkun bir çocuk… Ender Helvacıoğlu, bu kitaptaki yazılarında tarih […]