görelilik ilan

Aynı genler bizi hem mutluluğa hem depresyona yatkın yapıyor

Şekil 1

İki psikoloji araştırmacısı, aynı genlerin bizi hem mutluluğa, hem de depresyona yatkın yapabildiğini öne sürüyor. Oxford Üniversitesi’nden  Prof. Elaine Fox ve Texas Üniversitesi’nden Chris Beevers, Molecular Psychiatry dergisinde, çok sayıda çalışmayı derlediler. Araştırmacılar, bilişsel eğilimleri inceleyen çalışmalar ile zihin sağlığı genetiği çalışmalarını birleştirme ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar.

Prof.Beevers, “Bilişsel eğilimler, insanlar özel zihinsel filtreler yoluyla olayları yorumladıklarında ortaya çıkmaktadır. İnsanlar olumsuz özellik ve düşünceleri vurgulayan bilişsel bir eğilime sahip olduklarında, zihin sağlıklarında daha çok bir bozukluk riski altında oluyorlar. Bu eğilimler ve zihin hastalıklarına eğilime neden olabilen genler hakkında çok sayıda araştırma mevcuttur. Bununla birlikte, biz iki araştırma alanını bir araya getirerek daha anlamlı sonuçlar çıkarabildiğimizi öne sürmekteyiz”  açıklamasını yapıyor.

Prof.Fox, “Zihin hastalıkları ile bağlantılı bir gen alırsanız ve aynı gen varyantına sahip olan insanları bununla kıyaslarsanız, zihin sağlıklarına dair her şeyin çevre koşullarına dayalı olduğu netleşmiş olur. Biz, hiçbir genin zihin hastalığına neden olmazken, bazı genlerin insanları daha iyi ve daha kötü olmak üzere çevrelerinin etkilerine karşı daha duyarlı hale getirebileceğini ileri sürmekteyiz. Eğer, negatif bir çevrede bulunup bu genlere sahipseniz, muhtemelen zihinsel bozukluklara yol açan negatif bilişsel eğilimler geliştirmektesinizdir. Diğer taraftan siz, destekleyici bir çevrede yaşayıp bu genlere sahipseniz, muhtemelen zihinsel yeteneklerinizi arttıran pozitif bilişsel eğilimler geliştireceksiniz” açıklamasını yapıyor.

Prof. Fox, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen ve “CogBIAS proje” olarak isimlendirdiği bir iş programı kapsamında, zihinsel filtrelerimiz üzerinde bir araya getirilmiş olan genetik ve çevresel etkilere yönelik daha fazla sayıda araştırma yürütüyor.

Fox, gen setlerinin zihin sağlığı çıktılarını nasıl etkileyebildiği ve bunların insanların çevresi tarafından nasıl ayarlandığını görmeyi hedeflemektedir. Beklenti, böyle bir araştırmanın insanlarda olan genetik duyarlılıkları anlamayı mümkün kılabilmesi ve her bir kişinin zihinsel yetenek ve sağlığını en muhtemel şekilde geliştirebilmesi için daha uygun destekler verebilmektir.

 

Çeviren: Yusuf Sürmeli

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl. Doktora Öğr.

 

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719091634.htm

 

Evren'le Söyleşiler

Richard T. Hammond

+Evrenle söyleşiler

Yazar Richard T. Hammond, bu kitapta Evren’in en büyük, en küçük ve en ilgi çekici nesnelerini söyleşi formatında konuşturuyor. Mikrofonunu […]

Din-Ahlak ve Saygı-Biat Üzerine Aykırı Yazılar

Alâeddin Şenel

din ahlak

Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında “ahlak” kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak […]

50 soruda bilim_3bKAPAK - Kopya

50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem’de bilgibilim, bilim felsefesi, bilim tarihi bağlamında dolaşan sorular, A. Osman Gürel, Alâeddin Şenel, E. […]

50 Soruda Evren

Çağlar Sunay

50 soruda evren

Ülkemizin az sayıdaki nitelikli popüler bilim yazarlarından Çağlar Sunay, “50 Soruda” dizisinin onuncu kitabı olan 50 Soruda Evren’de, bilimin geçmişindeki […]