HHÇ site için ilan 2

Bir sahtebilim örneği olarak “kuantumculuk”

Molecular Thoughts

Bilimselmiş gibi gözüken bir şarlatanlık türü olmasına rağmen, “kuantumculuk” da diğer birçok şarlatanlık örneğinde olduğu gibi mistik unsurlarla ayakta tutuluyor.

 

Uğur Erözkan

 

İnternette herhangi bir arama motoruna “kuantum ve …” yazdığınızda karşınıza çıkacakların sınırı yok. “Kuantum düşünce tekniği”, “kuantum ve psikiyatri”, “kuantum sıçrama sanatı”, “kuantum ve kişisel gelişim”, “kuantum ve moda”, “kuantum ve dişilik sanatı” ve daha nice zırvalar. Meselenin bilimsel açıklamasına değinmeye çalışmanın anlamsız bir girişim olduğunu, birazdan okuyacağınız alıntılardan anlayacaksınız. Önce bu furyanın dünya çapında popüler olmasını sağlayan isimlere ve onların veciz eserlerine kısaca değinelim. Bilimselmiş gibi gözüken bir şarlatanlık türü olmasına rağmen “kuantumculuk” da diğer birçok şarlatanlık örneğinde olduğu gibi mistik unsurlarla ayakta tutuluyor. Bunun için de “kadim Hint yaşam sırları” bulunmaz nimet elbette. Kuantumculuğun önde gelenlerinden Hint asıllı Amerikalı doktor Deepak Chopra’nın Sırlar Kitabı “rasyonalizmin bataklığına saplanmış akılların” fethedilmesinde bir buzkıran işlevi görmüş. Uzun uzun kitap okumaya üşenenler ise yaklaşık iki saatlik Ne Biliyoruz ki!? adlı sinema filmini izleyerek de “sır”lara vâkıf olabilir.(1)

 

Tekniğinizi geliştirin

Tahmin edebileceğiniz gibi “kuantumculuk” ile kuantum fiziğinin ya da bilimin herhangi bir dalının uzaktan yakından ilgisi yok. Ancak karşımızdaki yeni moda sahtebilim örneği, şarlatanlığın en belirgin özelliklerinden birini kullanıyor. Az bilinen ve merak uyandıran bilimsel bir teoreme referans vererek bu teoremin kişisel yaşantımızda mucizeler yaratmak için kullanılabileceğini iddia ediyor. Nasıl mı? O kadar sormayın, bunu anlatmak güç, siz kendinizi kuantum düşünce tarzının kollarına bırakın: “Kuantum fiziği, fizik ile fizik ötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır. Günlük konuşma dilimiz yardımıyla bu konuyu anlatmak ve fikir yürütmek, atomaltılarıyla açıklamaya çalışmak ve üstelik de şimdiye kadar öğrenilmiş ve alışagelmiş düşüncelerden farklı olarak, altüst eden karşıtlıkların temelinde anlatmak ve de kuantum mekaniğiyle içsel yaşantılarımızı yorumlamak oldukça zor. (…) Albert Einstein’ın geliştirdiği izafiyet kuramı, fizik biliminin uygulanmasına önemli katkılarda bulunduğu halde, yeni bir dünya görüşüne öncü olmamıştır. Çünkü bu kuram, yüksek hız, cosmosdaki çok büyük uzaklıklar fiziği ile ilgilidir ve günlük yaşamımızda pek yeri yoktur. Buna karşılık kuantum mekaniği atom taneciklerinin içindeki mikro-dünyayı yani gördüğümüz iç işleyişini açıklar, Dolayısıyla imge yönünden, günlük yaşama uyarlanabilecek zenginliktedir.”(2) Einstein ve diğer fizikçiler çok güzel şeyler keşfettiler, ama keşfettikleriyle cebinizi kısa sürede nasıl doldurabileceğinizi, kolay yoldan köşeyi nasıl dönebileceğinizi anlatmadı. Teorlerini “günlük yaşama uyarlama” kısmını ise, uzmanlığının ne olduğu belli olmayan birtakım kişisel gelişim uzmanları yapabiliyor!

“Kuantumculuk” diye özetleyebileceğimiz yeni moda sahtebilim örnekleri topluluğunun temelinde “kuantum düşünce tekniği” diye genelleştirebileceğimiz bir mantık yatıyor. Peki nedir bu mantık? Tam bir tanımı olmamakla birlikte şöyle özetlenebilir: “Gelecekte olmasını istediğimiz durumlar, kendimizde görmek istediğimiz özellikler hakkında; hayaller, sesler ve duygularla oluşturulan bir düşünce biçimidir.”(3) Kısacası bir şeylerin (çoğunlukla çok emek harcanarak uzun sürede elde edilebilecek zor şeylerin) gerçekleşmesini sağlamak için düşünce gücünü kullanmak. Kuantumculuk, bir çeşit “kişisel gelişim tekniği” olarak, kolay yoldan köşeyi dönme hayallerinin yaygın olduğu beyaz yakalı plaza çalışanları arasında popüler olmuş durumda.

Devamını okumak için lütfen tıklayın…

E-dergi

E-abonelik

 

 

endustri kapak en sonnnn

50 Soruda Endüstri Mühendisliği kitabı, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Baş tarafından, endüstri mühendisliği alanının kapsamı […]

Eski Yunan Felsefesinde Aşk

Hasan Aydın

+Eski yunanda aşk_kapak

Aşk, insanı ele alan, onu anlamaya ve kavramaya yönelen hiçbir düşünsel etkinliğin kayıtsız kalamayacağı en temel insani fenomenlerden birisidir. Bu […]

Matematiğin Mizahı

Ali Törün

kapak_matematigin mizahı

Matematik, bilinenle bilinmeyen, görünenle görünmeyen arasında ilişki kurmayı öğretir bize. Elinizdeki kitapta, matematikçi Ali Törün’ün Edebiyattaki Matematik, Meşhur Problemler ve […]

Din-Ahlak ve Saygı-Biat Üzerine Aykırı Yazılar

Alâeddin Şenel

din ahlak

Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında “ahlak” kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak […]