görelilik ilan

Büyükçekmece Temsilciliğimizde 18 Mart’ta

Büyükçekmece etkinlik resim

Bilim ve Gelecek Büyükçekmece Temsilciliği, Mart ayı seminerini “Büyükçekmece Hayır Meclisi” ile birlikte düzenliyor.

Konuşmacı: İstanbul Barosu eski genel sekreteri HÜSEYİN ÖZBEK

Tarih: 18 Mart Cumartesi saat 17.00

Adres: Büyükçekmece Hayır Meclisi salonu, Mimaroba Mahallesi, Şükran Caddesi, 504 H Blok, No:4.

Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu

Hasan Aydın

neden

BASKISI YOK   Bu kitabın, birbiriyle ilişkili dört temel amacının olduğunu söylemek olasıdır. İlki, insanlığın düşünsel serüveninde felsefi düşüncenin öncüsü […]

Marksizm ve İki Kültür

Ali Cenk Gedik

marksizm

C.P. Snow’un “iki kültür” kavramıyla tarif ettiği, sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki kopukluk, Marksizm için de söz konusu mu? […]

"gel ey seher" SAVAŞ EMEK KİTABI

Nalân Mahsereci

YSE kapak

+Caz

Caz, Siyahların, Amerikan toplumunda beyaz ırkçılığına, Ku-Klux-Klan’a, ırk ayrımcılığına karşı verdikleri uzun ve acılı mücadeleler boyunca, Amerikan Yerlileri ve dünyanın […]