HHÇ site için ilan 2

DOSYA / EKİM DEVRİMİ: GEÇMİŞE Mİ AİT, GELECEĞE Mİ?

Ekim devrimi

EKİM DEVRİMİ 100 YAŞINDA!

DOSYA / EKİM DEVRİMİ: GEÇMİŞE Mİ AİT, GELECEĞE Mİ?

Ender Helvacıoğlu yazdı…

Ekim Devrimi ile ulusal kurtuluş savaşlarını birleştiren süreç

 “Ekim Devrimi ile ulusal kurtuluş savaşları arasındaki ittifakın şu iki büyük ihtiyaçtan (aslında iki temel süreçten) kaynaklandığı söylenebilir: a) Emperyalizme direniş ve kurtuluş, b) Modernite ihtiyacı (ezilen dünyanın kendi ortaçağını aşması). Bu ittifak, en berrak biçimde Ekim Devrimi ile Türkiye Kurtuluş Savaşı, Sovyetler Birliği ile genç Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkide yaşandı.”

Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

 

Zeki Sarıhan yazdı…

Ekim Devrimi’nin Kurtuluş Savaşı üzerindeki etkisi

“Türkiye ile diplomatik ilişkiye geçen ilk hükümet Sovyetlerdir. Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz, Mustafa Kemal Paşa, Lenin’e bir mektup yazarak ittifak önermiş ve Moskova’ya bir heyet göndermiştir. Bu kurul, Ruslarla bir dostluk ve yardım anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmanın sonucunda Ruslar, Anadolu Hükümeti’ne 10 milyon altın ve külliyetli miktarda silâh ve cephane göndermişlerdir. Bu olgular Türklere Bolşevik Rusları sevdirmiş, hatta bu sevgi zaman içinde “Biz de Bolşevik olmalıyız” düşüncesini bile doğurmuştu.”

Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

Kağan Güner yazdı…

Modernizm, avangard ve Ekim Devrimi

“Rus Avangard hareketi iki ana akım üzerinden şekillendi: Konstrüktivistler ve Fütüristler. Her iki akımın öncü sanatçıları 1920’de Bauhaus’un Rusya’daki kardeş okulu olan Vkhutemas’ı kurdular. Vkhutemas 1920 yılında ilk rektörü Kandinsky ile kurulduğunda, Mayakovski, Tatlin, Vesnin, Ladosski, Lissitzki, Rodçenko, Stepanavo, Golbnika gibi Avangard sanatçılar bu okulda bir araya geldi. Kadın sanatçı öğretim görevlisi sayısı1500’dü.Sanat ve zanaat okulları Vkhutemas çatısı altında toplandı. Ancak Vkhutemas’ı önceleyen Proletkult’u da unutmamak gerekir.”

Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

 

Prof. Dr. İzge Günal yazdı…

Ekim Devrimi’nin bilimin gelişmesine etkisi

Sovyet bilim politikası yedi ana unsurdan oluşuyordu: 1) Merkezi planlama, 2) Bilimin her alanında çalışma yapılması, 3) Temel bilimlerle uygulamalı bilimler arasında denge sağlanması, 4) Yeni araştırma alanları ve buna bağlı olarak yeni bilim alanları yaratılması, 5) Bilimle toplum arasında ilişki kurulması, bilimin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, 6) İşgücünün coğrafi anlamda dengeli dağılımı, 7) Bilimde cins ayrımının ortadan kaldırılması.”
 
Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…
 

Serpil Güvenç yazdı…

Kapital Rusya’da

“Kapital’in Rusçaya çevrilmesi fikri, halkı bilgilendirerek eşitlik uğruna mücadele etme isteği uyandırmaya çalışan, bu amaçla yabancı yayınları çevirip Rusya’da yayımlayan “Rublev Derneği”nden kaynaklanır. Kapital, Çarlık sansüründen, “anlaşılmaz” bir metin olduğu gerekçesiyle geçer. Marx ve Engels, özellikle Narodniklerin yönelttiği sorularla Rusya devriminin yol haritası konusundaki tartışmalara dahil olurlar.”
 
Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

kapak_felsefenin krizi

Doç. Dr. Hasan Aydın’ın bu yapıtı, felsefenin İslam kültüründeki yazgısında belirleyici olan anılan iki süreci, temel yapısal sorunlarını da dikkate […]

kapak_islam_ortacaginda_felsefe

Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Ortaçağ İslam kültüründe felsefenin serüvenini ele alıyor. Bu bakımdan, öncelikle, Ortadoğu’nun […]

50 Soruda Evren

Çağlar Sunay

50 soruda evren

Ülkemizin az sayıdaki nitelikli popüler bilim yazarlarından Çağlar Sunay, “50 Soruda” dizisinin onuncu kitabı olan 50 Soruda Evren’de, bilimin geçmişindeki […]

ot_kapak

Sosyal Sınıflar, Kültürler ve 13. yüzyıl Anadolu Devrimi, 13. yüzyıl Anadolu’sunda örgütlü olarak kulluktan kurtulma sürecini başlatmış olan insanlığın serüvenidir. […]