Ana Sayfa Dergi Sayıları 49. Sayı Özgürlük ve devrim yasaları hakkında

Özgürlük ve devrim yasaları hakkında

İnsanlığın doğa ve dünyaya bakış açısı zaman içinde değişmektedir ve bu değişimler hep “bilgi” artışına paralel olmaktadır. Örneğin 2-3 bin yıl önceleri insanlar kesinlikle asil-soylu ve adi-soylu olarak yaratıldıklarına inanıyorlardı. Çoğunluğu oluşturan adi-soylular (halk) kendilerinin asil-soylular tarafından yönetilmesine karşı çıkmıyordu, çünkü asil-soyluların Tanrısal özlü olduklarına inanacak şekilde bir gelenek ve görenek altında yetişiyorlardı.

22
0
Özgürlük (serbest enerji), toplulukta beslenme, korunma, barınma sorunları olmadan harcanan veya harcanmayan (haz alma, oyalanma, eğlenme, dinlenme) enerjidir. (Picasso’nun “Gençliğin Dansı” adlı çizimi)

Bilgi dediğimiz herhangi bir şey yapabilme yeteneği veyahut doğada bir varlığın bir yöne doğru hareketini sağlayan faktörün, varlıklara dışarıdan harici bir güç tarafından verildiği ve bu harici gücün ebedi ömürlü ve her şeyi bilen ve her şeyin sahibi olduğuna inanılan doğa-üstü bir güç olduğu inancı insanlıkta yaygındı. Bu doğa-üstü güç sistemi “Allah veya Tanrı” olarak […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.