Ana Sayfa 50. Sayı Postmodernizmin fikir babası: Nietzsche

Postmodernizmin fikir babası: Nietzsche

Önceleri Nietzche hayranı, ama sonra ona karşı olan Macar filozofu Georg Lukacs, “Nietzsche pratikte hem efendilere hem de kölelere hizmet edecek, ancak yalnızca efendilere yararlı olacak düşünceler ileri sürmektedir” diyor. Michael Löwy’e göre ise Nietzsche, “kapitalizm öncesi değerler adına kapitalizme muhalefet etmiştir”. Nietzsche, kapitalizmin serbest rekabetçilikten tekelciliğe geçtiği dönemde yaşadı ve sonuçta tekelci burjuvazinin çıkarlarını yansıttı. Postmodern düşünürlerin bugün Nietzsche’yi yeniden güncelleştirme girişimlerini bu çerçevede anlamak gerekir.

24
Nietzsche’nin, bilincin ve dilin toplumsal oluşu ve toplumsallaştırma işlevine dair anti-sosyal yaklaşımı onu bireysel olanı mutlaklaştırmaya, dolayısıyla toplumsal olanı “ortalama” veya vasat olarak değerlendirmeye götürür.

Postmodern düşünürlerin çoğunluğu Nietzsche’yi referans alırlar. “Şiirde filozof felsefede şair” olan, yetenekli bir düşünürdür Nietzsche. Yüksek soyutlama gücüne sahip bir filozoftur. Soyutlama yeteneği sayesinde yaşamdaki olguları kavramsal olarak iyi ifade etme yeteneği olan bir düşünürdür. Çok yönlü ve çok perspektifli biridir. Ama aynı zamanda eklektik ve çelişkilerle doludur. Bu nedenle Nietzsche’nin düşüncesinin gerçek içeriğinin kavranması […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikBacakları olmayan gerçek
Sonraki İçerikİslam kültürü doğum kontrolüne engel olur mu?