Ana Sayfa Dergi Sayıları 54. Sayı Anadolu’nun bilinmeyen bilim çağı ve Osmanlı’nın kuruluşundaki rolü Sadru’d Din Konevî ve...

Anadolu’nun bilinmeyen bilim çağı ve Osmanlı’nın kuruluşundaki rolü Sadru’d Din Konevî ve Ekberiyye hareketi

1240’lı yılların ortalarında Anadolu’ya gelen Sadru’d Din Konevî, doğru bilgiye ulaşma kuramları geliştirmiş, dahası, doğru bilgiye ulaşmak için “akıl” ve “gözlem / müşahade”nin birlikte kullanılmasını savunmuştur. Bu anlamda Batı’da Rönesans sonrası ortaya çıkan ve Aydınlanma’ya yol açan fikir akımlarının öncülü sayılır. Konevî’yi devam ettiren bilimcilere Ekberiyye denmiştir. İlk Osmanlılarda devlet danışmanlığı “ulema”ya ‘din adamlarına) değil, Ekberiyye’cilerden oluşan “ilmiyye”ye verilmiştir.

37
0

İnsanlık tarihi, buzdağları gibi, görünen, araştırılmış bölümünün altında çok daha büyük bilinmeyenler, araştırılmamış, araştırılamamış temel taşlarından oluşur. Yıllar geçtikçe bilim, bilinmeyenleri örten örtüleri sabırla ayıklar, su yüzüne çıkarır. Türkiye’deki kültür değişmesi sonucu, Arap abecesinin bırakılması, Arapça ve Farsça’nın yaygınlığının yitirilmesi ile, eski eser kitaplıklarında bulunan pek çok bilgi, ancak özel araştırmacıların çabasıyla gün yüzüne çıkmayı […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.