Ana sayfa 84. Sayı Hürrem Sultan’dan Muhteşem Süleyman’a mektuplar Kanuni dünyaya, Hürrem de Kanuni’ye hükmetmiş!

Hürrem Sultan’dan Muhteşem Süleyman’a mektuplar Kanuni dünyaya, Hürrem de Kanuni’ye hükmetmiş!

8

Hürrem, belki pek güzel değildi, fakat çok sempatik, politika­cı, haris ve kıskançtı. Erkeğin hâlet-ı ruhiyesini, bilhassa Kanuni’ninkini çok iyi anlamıştı. Gayesine erişmek için, her şeye ce­vaz veriyordu; kan, ölüm, evlât, para… gayesine varmak için hiçbir vakit cepheden hare­ket etmiyor, politikacı ve entrikacılar gibi, gizli, dolambaçlı yol­lardan gidiyor, perde arkasında gizleniyordu. Önünde valide sultan, başkadın, İbrahim […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.