Ana Sayfa 87. Sayı Temiz su ve yakıt için tek bir kaynak

Temiz su ve yakıt için tek bir kaynak

Bilim Gündemi

141

Su yosunları ve birçok tek-hücreli canlı türlerini de içine alan basit yapılı çiçeksiz bitki grupları alg olarak adlandırılır. Algler, fosfat ve azot içerikli bileşenlerle beslenerek onları lipid türevlerine dönüştürürler. Bu yağların bir kısmı biyoyakıta çevrilebilir durumdadır. Fakat alg türlerinin sadece bir bölümü yakıta çevrilebilir doğru yapı ve yeterli miktarda yağ üretebilmektedir. Teoride algler mükemmel yenilenebilir yakıt kaynağıdır. Buna engel olan tek şey ise doğru oranda besin karışımı eldesinin oldukça pahalı olmasıdır.

Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde (New York) makina mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Eric Lannan ve meslektaşları, şehir atıksularını besin olarak kullanan ve verimli bir şekilde yakıta çevirebilen üç mikroalg türü tespit etmişler:  ScenedesmusChlorella ve Chlamydomonas. Laboratuvar ortamında evsel atıksu oranlarına yakın bir besiyeri kullanarak, alglerin üç günde amonyağın yüzde 99’unu, nitratın yüzde 88’ini ve fosfatın yüzde 99’unu parçalayarak çok verimli bir şekilde yakıt oluşturmayı başarmışlar. Algler atıksu temizleme ve biyoyakıt üretiminde ayrı ayrı kullanılmakla birlikte bu yeni çalışma ile iki işlevin aynı anda yapılabileceği görülüyor.

Lannan’ın grubu birkaç ay içerisinde bir atıksu arıtma tesisinin yanında 4000 litre hacimli bir gölet oluşturarak, alglerin atıksulardan biyoyakıt oluşturmada ne kadar etkin olduklarını belirleyecekler. İşlevin ekonomik olarak verimli olabilmesi için alglerin bir günde 200.000 litre atıksuyu temizleyebiliyor olması gerekir. İşlemin iki aşamadan oluşması planlanıyor. İlk başta üç gün boyunca alglerin lipid oluşturması sağlanacak. Atıksularda azot ve fosfat kaynağı tükendikten sonra, algler besin sıkıntısına düşüp depoladıkları besinleri de lipidlere dönüştürmekte. Altı gün sonunda oluşan yağın mekanik presleme yöntemiyle ayrıştırılması planlanıyor. Geriye kalan biyokütlenin de gübre eldesinde, anaerobik mikroorganizmalarca metan üretiminde veya etanol üretimi için hammadde olarak kullanılması planlanıyor. Ancak sistemin kışın ısıtılması ve suyun hızlıca boşaltılmasını sağlayacak büyük tesislerin kurulması gibi bazı kısıtlamalar bulunmakta.

 

Kaynak: A single source for clean water and fuel. 20 Nisan 2011 tarihinde http://www.newscientist.com/article/mg21028075.300-a-single-source-for-clean-water-and-fuel.html sitesinden alınmıştır.

Önceki İçerikGiordano Bruno’yu yakılırken gösteren bir eskiz Roma Devlet Arşivi’nde ortaya çıktı
Sonraki İçerikBeyazsineklerde anında evrim Bakteri eklemek yeterli