Ana Sayfa 118. Sayı Kitapçı Rafı

Kitapçı Rafı

Yayın Dünyası

253

Evrenin Şiiri

Robert Osserman, Çev. İsmet Birkan, Say Yayınları, 1. Basım 2013, 260 s.

Gökyüzü hepimiz belli kısımlarını bildiği ya da fikir sahibi olduğu ama bildiklerimizin yanında gözümüzle görebileceğimizin çok ötesinde neyin yattığını bunların nasıl olup nasıl geliştiğini anlamak için ancak düş gücümüzün kendi doğal sınırları dışında da çalışmasına izin veren bir zihin gözlüğü sayesinde görebiliriz. Yazar Robert Osserman kitabında, bu zihin gözlüğünü sağlayarak, insanı uzay-zaman dünyasında serbestçe dolaşma yetisine kavuşturma arzusunda. Matematiksel imgelemler uzayın bu büyüleyici yapısını görmemizi sağlar. Yazar evreni ölçüp biçerek anlamanın matematiksel yöntemlerini, fazla bir matematik bilgisi gerektirmeden göstermesini sağlıyor. Matematikten korkanlar kitap başına.

İçimizdeki Evren

Neil Shubin, Çev.Ekin Duru, Say Yayınları, 1. Basım 2013, 264 s.

İnsan evrimini ve gelişimini incelerken insanın doğadaki, evrendeki yeri olağanüstü gelir ama bütün evreni ele aldığımızda insan yaşamının tüm evren içerisinde ne kadar az zamandır var olduğunu ve o kadar da önemli olmadığımızı görürüz. Yazar kitabında tam da bahsettiğim gibi büyük evrenin içerisinde kendi küçük tarihimizi anlatmaya çalışıyor. Kitap oldukça güzel bir üslupla kaleme alınmış, evrenin Büyük Patlama ile meydana geldiği zamandan başlayıp, onun küçük bir köşesinde şekillenen kendi tarihimizi inceleyip, güneş sisteminin, Ay’ın ve Dünya’nın oluşumunun her birimizin içindeki organları, hücreleri ve genleri nasıl etkilendiğini göreceğiz.

Liberal İdeolojinin Marksist eleştirisi

Richard Lichtman, Çev. Şükrü Alpagut, Yordam Kitap, 1. Basım,2013, 416 s.

Yordam Kitap tarafından çıkarılan “Liberal İdeolojinin Marksist Eleştirisi “ adlı kitap günümüz Türkiye”si için baş tartışma konularından olan “liberal ideoloji” kavramını eleştiriyor ama Marksist bakış açısıyla. Yazar Richard Lichtman, Marx’ın ideoloji kuramını eleştirel olarak çözümlüyor ve bu kuramı toplumsal, siyasal, felsefi ve kültürel soruna uyguluyor. İdeoloji nedir? Başlıca biçimleri nelerdir? Toplumumuzda nasıl bir rol oynar? Sorularının cevaplarını bulabileceğiniz bir çalışma olmuş. Kitabın bölümleri arasında, liberal demokratik kuramda eşitlik kisvesi, çağdaş kapitalizmin eleştirisi ve sosyalizm ve özgürlük gibi bölümler bulunmakta. Günümüz siyasetini anlamak adına oldukça değerli bu kitabın önsözünü Bertell Olman’ın yazdığını da belirtelim.

Ekonomik Kriz ve Sol

Dermele, çev. Umut Haksan, Yordam Kitap, 1. Basım 2013 333 s.

İngiltere merkezli Marksist politika dergisi Socialist Register 2012 sayısında Ekonomik kriz ve sol başlığıyla yayınlandı. 2011 sayısındaki “Bu defaki kriz” konusunun devamı niteliğinde olup bu sayısında ekonomik kriz konusu Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Çin’den Avrupa’ya uzaman geniş coğrafya ele alınarak hazırlanmış. Kamu sektöründeki krizden, iklim krizinden beslenen, aynı zamanda bir kemer sıkma çağına işaret eden yeni birikim stratejileri masaya yatırarak derinleştiriyor. Krize solun nasıl yanıt vermesi gerektiğine ilişkin 3 makaleden oluşan sempozyum, okuyanlara solun krizdeki konumunu daha ayrıntılı değerlendirme fırsatı sunuyor.

İnsanın Türeyişi

Darwin, Çev. Öner Ünalan, Evrensel Basım Yayın, 2013.

Darwin’in 1871 yılında yazdığı ve bir asrı aşkındır biyoloji alanının önemli kaynaklarından biri olan İnsanın Türeyişi’nin Türkçe’deki son baskısı 2000 yılında yapılmıştı. 13 yıl sonra aynı çeviriyle yeniden raflarda yerini alan eser Darwin’in Türlerin Kökeni kitabında ortaya attığı evrim kuramını insan özelinde sınıyor. Darwin, eserine yazdığı giriş yazısında kitapta üç amaç güttüğünü belirtiyor: İnsanın kendinden önce yaşamış bir biçimden türeyip türemediğini, insanın gelişim yolunu ve insan ırkları arasındaki farklılıkların önemini açıklamak.

Darwin çalışmasında, insanların başka türlerden evrimleştiğini kanıtlamak için insanlarla diğer memelileri, sahip oldukları duyu organları, kaslar, kemik ve omurga yapısı, üreme sistemleri gibi fiziksel yapılar ve aynı zamanda zihinsel durumları üzerinden karşılaştırıyor. Ayrıca Darwin, ırkçılıkla suçlanmasına neden olan ve sosyal Darwinizme kapı aralayan insan ırkları arasındaki evrimsel hiyerarşiye ilişkin görüşlerini bu yapıtında temellendiriyor.

Kur’an’ın Kökeni

Arif Tekin, Berfin Yayınları, 2013, 5.Baskı.

Ülkemizde Turan Dursun, İlhan Arsel gibi aydınların açtığı yoldan ilerleyen Arif Tekin’in çalışması dini tarihsel bir anlayışla ele alıyor. Her şeye olduğu gibi dine de dogmatik bakmamak gerektiğini savunan Tekin, ayetler ve hadisleri detaylı bir biçimde inceleyerek karşılaştırma ve akıl yürütmeler yapıyor. Muhammed ve Ömer dönemlerine odaklanan çalışmada, Muhammed okuryazar mıydı?, vahyin kaynağı Allah mı?, İslam ekonomisinin kaynakları nelerdir?, Muhammed’in eşleriyle ilgili ayetler hangi olaylara dayanır?, zinanın İslam içindeki yeri diğer tek tanrılı dinlerden farklı mıdır?, Ömer içki içer miydi? gibi sorulara bilimin ve aklın ışığında yanıt arayan Tekin, bu çalışmasıyla 99 yılında Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Ödülü’nü kazanmıştı.

Önceki İçerikAnadolu Kültüründe Ağaçlar: Çınar ağacı düzenin ve otoritenin sembolü
Sonraki İçerikŞifrepunk: Dijital Çağın Uygarlık Savaşı