Ana sayfa Bilim Gündemi Çamaşır suyu çocukları hasta mı ediyor?

Çamaşır suyu çocukları hasta mı ediyor?

289

Evlerde çamaşır suyu kullanımıyla, çocukların hastalıkları bağlantılı bulundu. Etkisi her ne kadar “makul” olsa da, çamaşır suyu kullanımın teşvik edilerek arttırılması, toplum sağlığını ilgilendiren sorunlar yaratabilir.

İş ve Çevre Sağlığı dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, evlerinde pasif olarak çamaşır suyuna maruz kalan çocuklarda solunum yolu ve diğer bazı enfeksiyonlar daha yüksek oranda görünüyor.
Araştırmacılar, etki “makul” ölçülerde görülmesine rağmen, kullanımı yaygınlaştırma ve arttırmanın ciddi çevre sağlığı sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.
Araştırmada, evde çamaşır suyuna pasif olarak maruz kaldığı düşünülen ve yaşları 6-12 arasında değişen 9000 çocuk değerlendirildi. Çocuklar, Hollanda’da 19, Doğu ve merkez Finlandiya’da 17 ve İspanya Barselona’da 18 farklı okulda okumaktaydılar.
Ailelere çocuklarının son 12 ay içerisinde hangi sıklıkta grip, tonsilit, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlar geçirdikleri soruldu. Ailelere ayrıca, evlerinde haftada en az bir kez olacak şekilde çamaşır suyu kullanıp kullanmadıkları da soruldu.
Çamaşır suyu kullanımı İspanya’da yüzde 72 gibi yüksek bir orandayken Finlandiya’da yüzde 7 gibi düşük bir orandaydı. Ayrıca İspanya’da okullarda çamaşır suyu kullanılırken Finlandiya’da kullanılmıyordu.
Evde sigara içimi, evde eğitim, ev küfü varlığı, okullarda çamaşır suyuyla temizleme izni gibi enfeksiyona altyapı oluşturabilecek etkenler de hesaba katıldığında; her üç ülkede de evlerindeki temizliklerinde düzenli olarak çamaşır suyu kullananlarda, hastalık oranının anlamlı derecede fazla olduğu görüldü. Sonuçlardaki farklılıklar grip, tonsilit ya da herhangi bir enfeksiyonda istatistiksel olarak anlamlıydı.
Evde çamaşır suyu kullanan ailelerin çocuklarında bir önceki yıl grip atağı yüzde 20, tekrarlayan tonsilit ise yüzde 35 oranında diğerlerine göre daha yüksekti. Benzer şekilde bu evlerdeki çocuklar “herhangi bir tekrarlayan enfeksiyon” açısından da diğerlerine nazaran yüzde 18 daha fazla risk altındaydı.
Araştırmanın başına konan ikaz da göz önünde bulundurulursa, bu sadece bir gözlemsel çalışmadır. Bu nedenle sonuçların sebep-sonuç çalışmaları gibi değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Örneğin evde kullanılan diğer temizlik malzemelerinin karşılaştırmasının yapılamamış olması bir handikaptır.
Buradaki en önemli sonuç, evde kullanılan ve pasif olarak maruz kalınan temizlik ürünlerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olabileceğidir.
Ancak, “bir tek mikroba yer bırakmayan” bu malzemelerin artarak kullanılması belki de kısa süre sonra, makul olan etkilerini, toplum sağlığında önemli olumsuz etkiler yapabilecek hale getirebilecektir.
Araştırma ayrıca uçucu tipteki temizlik ürünlerinin hava yoluyla akciğerlerin içini kaplayıp hücreleri etkileyerek enfeksiyonlara ortam hazırlayabileceğini, hatta çamaşır suyunun başlı başına bağışıklık sistemini düşürebileceğini de vurgulamıştır.

Çeviren: Dr. Ebru Oktay

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150402210901.htm