Ana sayfa 148. Sayı Bilime ve MTA Müzesi’ne sahip çıkıyoruz

Bilime ve MTA Müzesi’ne sahip çıkıyoruz

458

Bilime Sahip Çık Platformu olarak MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nin Şu Anki Durumu Hakkında Yayınladığımız bildiriyi huzurunuzda paylaşıyoruz, Kamuoyuna duyurulur:

Ülkemizdeki bilim ve eğitim alanında önde gelen kamu kurumlarının yasal görevleri  bilimin desteklenmesi, yayılması ve ileri götürülmesidir. Ancak bu kurumlar, son yıllarda giderek sıklaşan biçimde bilimi engelleyici, baskılayıcı ve sansürleyici eylemlere girişmekteler. Her gün giderek artan bu eylemleri endişe ile takip etmekteyiz.

Bilime karşı yapılan saldırıların geldiği son nokta, bilim yerine bilimdışının anlatılması, bilimin yasaklanması ve bilim insanlarına doğrudan saldırılardır. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu saldırıların bu boyuta ulaşmasının temelinde, ülkemizdeki bilimsel düşünce ve bilimsel üretimi son 35 yıldır şiddetle yıpratmaya çalışan gericiliğin yattığını biliyoruz.

Bilim insanlarının yıllardır mücadele ettiği bu gericiliğin en son ve başka bir acı örneği, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en önemli ve en kapsamlı doğa tarihi müzesi olan MTA Tabiat Tarihi Müzesi bünyesindeki insanın evriminin anlatıldığı vitrinin kaldırılması olmuştur.

Bu çeşit uygulamalar küçük görünmelerine rağmen toplu sonuçları ağırdır. Bunlar bilim kurumunun kendisine yapılan bir hakarettir ve toplumun sekülerliğinde derin bir yara açmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tarih boyunca, bilimi ve bilimsel bilgiyi gelişimlerinin merkezine koymayan toplumlar, diğerlerinin yanında hızlı bir şekilde yok olmaya mahkûm olmuşlardır. Bu bağlamda yetkililerin, bu ve bunun gibi sansürlerin Türkiye’nin geleceğine zarar verecek kararlar olacağının farkına varmalarını ve bir an önce bu hatadan dönmelerini talep ediyoruz.

2009 yılında ayaktaydık. 2009’un hem Darwin’in 200. yaş günü, hem de Türlerin Kökeni’nin basılmasının 150. yılı olması ve o senenin UNESCO tarafından Darwin Yılı ilan edilmesi nedeniyle hazırlanan Bilim ve Teknik Dergisi’nin Darwin kapaklı Mart sayısı TÜBİTAK tarafından sansürlendiğinde ayağa kalkmıştık. Bugün geçtiğimiz süreç, o dönemden çok daha vahimdir. Ancak yılmayacağız.

Biz ülkenin bilimi rehber edinmiş bireyleri olarak gericiliğe ve bilim düşmanlığına geçit vermeyeceğimizi; engellere, sansürlere ve baskılara karşı mücadele edeceğimizi buradan duyuruyoruz.

MTA Müzesi yetkilileri insan evrimi vitrininin tadilat nedeniyle kaldırıldığını iddia etmiştir. Ancak daha iki yıl önce Milli Gazete gibi gerici yayınların bu vitrin sebebiyle Müze’yi kınadığını, vitrinin varlığının gerici çevrelerde rahatsızlık yarattığını biliyoruz.

Vitrinin kaldırılması kararından acilen geri dönülmesi için çağrıda bulunuyoruz. Eğer gerçekten bir tadilat varsa, bu tadilatın içeriğinin ve süresinin açıklanması gerektiğini, konu ile ilgili olarak, ülkemiz bilim insanlarından oluşturulmuş bir akademik danışma kurulu kurulması gerektiğini MTA yönetimine hatırlatıyoruz.

Fakat, ortada gerçek bir tadilat yoksa, bu müdahalenin insanların bilimsel bilgiye ulaşma ve bilim yapma hakkının engellenmesi olduğunu, dolayısıyla da Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 27. ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 15. maddesine aykırı olduğunu da hatırlatmayı bir borç biliyoruz. MTA Müzesi bir kamuya aittir ve müze malzemesi müdürlerin ideolojisine göre şekillendirilemez.

Sorumluların yazılı bir basın açıklaması ile halkı bilgilendirmesini en kısa zamanda talep ediyoruz. Konunun kararlılıkla takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Bileşen Bağlantı Adresi: https://bilimesahipcik.wordpress.com/

İlgili Change.org Kampanyası: http://tinyurl.com/bilime sahipcik

Bileşenlerimiz

(21.05.2016 itibariyle)
Alfabetik sıra ile

Asli takipçiler*

Bilim ve Gelecek Dergisi, Bilimfili, Bilimin Sesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim ve Felsefe Kulübü, Evrim Ağacı, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Astronomi Topluluğu, HÜ Biyoloji Topluluğu, HÜ Biyoloji Topluluğu Evrim Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilim ve Gelecek Topluluğu, İÜ Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü, İÜ Çevre Koruma Kulübü, İÜ Evrim Atölyesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fikir ve Felsefe Kulübü, İTÜ Makine Mühendisliği Kulübü, İTÜ SAK Evrim Atölyesi, İTÜ Sosyal Bilimler Topluluğu, IVSA Ankara (International Veterinary Students’ Association, Ankara Üniversitesi), Kozmik Anafor, ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu, ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu, ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu, ODTÜ Felsefe Topluluğu, ODTÜ Fizik Topluluğu, ODTÜ Mimarlık Topluluğu, ODTÜ Psikoloji Topluluğu, ODTÜ Tarih Topluluğu, Üniversite Konseyleri Derneği

Destekçiler

Ankara Üniversitesi Toplumcu Hukukçular Kulübü, Atılım Ü. İlerici Fikir Topluluğu, Bilkent Ü. Sosyalist Düşünce Topluluğu, Birleşik Haziran Hareketi, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü, DOĞADER – Doğayı  ve Çevreyi Koruma Derneği, E.B.F Toplumcu Eğitimciler Topluluğu, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Genç Gazete, HÜ Bilim Kültür ve Sanat Topluluğu, HÜ Kitap Topluluğu, HÜ Sinema ve Video Topluluğu, İLEF Basın Baykuşları, İleri Haber Portalı, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, ODTÜ Ekmek ve Gül Kadın Çalışmaları Atölyesi, ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü, Öğrenci Kolektifleri, Sendika.org, S.B.F Müzik Topluluğu, S.B.F Sosyalist Düşünce Topluluğu, Sol Haber Portalı

* Asıl odağı bilim olan topluluk ve örgütlenmeler asli takipçiler olarak yazılmışlardır.