Ana sayfa 153. Sayı Kitapçı Rafı – 153

Kitapçı Rafı – 153

299

Sessiz İşgal: Azerbaycan’da Fetö Örgütlenmesi

– Agil Alesger, KırımızıKedi, 2016, 120 s.

Azerbaycan’daki Fetö örgütlenmesine ilişkin çalışmalar yapan Gazeteci Agil Alesger’in bu kitabında Gülen’in Türk Cumhuriyetleri’ndeki yapılanmasını ve darbe girişimi sonrasında Azerbaycan’da alınan önlemleri ve yapılan soruşturmaların kapsamı anlatılması amaçlanmış. SSCB’nin dağılmasından sonra bu bölgelerde okullar açarak, nasıl bir örgütlenme yaptığını, nasıl güçlendiğini, kimlerden nasıl destek aldığını belgeler ve mektuplarla ıspatlanmaya çalışılmış.

Tanrılar Gibi Olacaksınız

– Eric Fromm, Çev. Bozkurt Leblebicioğlu, Say Yayınları, 2016, 239 s.

Yahudilerin Kutsal Kitabı Eski Ahit, antropolog, tarihçi ve felsefeci Eric Fromm tarafından yeniden yorumlanıyor. Fromm bu kitabında Eski Ahit’in şimdiye kadar ki yorumlarından farklı olarak  radikal hümanist bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemiş. Eski Ahit, üç büyük Batı dininin kaynağı olduğu için saygı duyulan tarihsel bir emanet olarak görülüyor. Kitaptaki Eski Ahit incelemesinin amacını Fromm şöyle özetlemiş; benim radikal hümanizm anlayışım global bir felsefeye dayanmaktadır. Bu felsefe insanoğlunun birliğini, insanların yeteneklerini geliştirme kapasitesini, içsel bir uyuma ulaşmayı ve barış dolu bir dünyanın kurulmasını vurgulamaktadır. Radikal hümanizme göre insanoğlunun amacı tam bağımsızlıktır. Bunun için kurgu ve yanılsamalardan sıyrılarak gerçekliğin tam olarak algılanması, ayrıca şiddet uygulanmasına karşı da şüpheci bir tavır takınılması gerekmektedir.

Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu

– Haz. Robert E.Goodin-Philip Pettit- Thomas Pgge, Çev.Simten Coşar, Dipnot Yayınları, 2016, 618 s.

Farklı alanlardan öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanması için hazırlanan Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu, siyaset felsefesi gibi bir alana dair kaynak olma iddiasını taşıyor.
Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu, ekonomi, tarih, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve siyasal düşünceler tarihi gibi farklı alanları disiplinler-arası bir yaklaşımla ele alan bu kılavuz, siyasal ideolojilere dair kuramsal analizler sunarak,uluslararası ilişkiler ve küresel adalet konusunda incelemeler içeriyor.

Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler

– Henry David Thoreau, Çev. Aytek Sever, Everest, 2016, 182 s.

Doğa gezgini ve filozof aynı zamanda münzevi kişiliğiyle tanınmış Henry David Thoreau’nun doğa ve doğa gezileri üzerinde yazdığı yazıların bir derlemesi olan bu kitap, normal hayatında melankolik olan yazarın, kitaba konu olan yazılarında doğanın kapsayıcı ve kucaklayıcı ve umut dolu bir ruh haliyle anlatmış. Yazarın doğa üzerine olan denemelerinden oluşan kitap, konunun meraklısı okurların dikkatini çekebilir.

Feynman Fizik Dersleri Cilt 1

– Richard Feynman, Çev. Prof. Dr. Zekeriya Aydın, Alfa Bilim, 2016, 560 s.

Richard Feynman’ın 1961-64 yılları arasında Caltech’te bütün birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerine verdiği fizik dersleri 3 cilt halinde Alfa yayınları tarafından basıldı. Bu serinin 1. cildi, Mekanik, ışınım, ısı konularını kapsıyor. Kuantum Mekaniğine giriş niteliğinde olan bu kitap, Feynman’ın kendi tarzında ders anlatımıyla, özel bir baskı boyutu kullanılarak hazırlanmış. Fizik ve kuantum konularında ilgili okurun dikkatini çekebilecek nitelikte.