Ana Sayfa 156. Sayı Kitapçı Rafı – 156

Kitapçı Rafı – 156

286

Bilinç Açıklanıyor

– Daniel Dennett, Çev.Sibel Kibar, Alfa Bilim, 2017, 582 s.

Daniel Dennett geleneksel ve sağduyuya dayalı Kartezyen bilinç modelini reddedip, buna karşın, sinirbilim, psikoloji ve yapay zekâ alanlarında elde edilen bilgiye dayanarak yeni bir model ortaya koymayı hedeflemiş. Yazar kitabında bilinç hakkındaki gündelik düşüncelerden uzaklaşıp meseleye radikal bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Dennett’in vurguladığı bu kurama göre “Yalnızca bilinçli olayları bilinçdışı olaylar bağlamında açıklamış olan bir kuram, bilinci tam olarak açıklayabilir” diyor. Bilinç konusunda farklı bir yorum okumak isteyen okurların ilgisini çekebilir.

Hikâye Anlatma Sanatı

– Ashley Ramsden, Sue Hollingsworth, Çev. Ali Bucak, İletişim Yayınları, 2017, 288 s.

Ashley Ramsden ile Sue Hollingsworth Hikâye Anlatma Sanatı’nda, bu sanatın yetişkinler ve gençler arasında yaygınlaşmasından yola çıkıp bu alandaki deneyimlerini aktarmayı hedefleyerek bu kitabı ortaya çıkartmışlar. İnsanların, hikâye anlatıcılığının artık sadece aile arasında ya da arkadaş çevresinde sınırlı kalmadığını, kişilerin profesyonel yaşamlarında bu konudan yararlandığını, okulda dersleri eğlenceli hale getirmek isteyen öğretmenler, çalışanlarını etkilemek isteyen yöneticilerin arttığını belirtilmiş. Yazarlar bu ilgiden yola çıkarak, bu alanda edindikleri deneyimlerini bu kitap aracılığıyla aktarıp, bu konudaki yeteneklerini açığa çıkartmak isteyenlere teknikler, öneriler ve tüyolar sunuyorlar.

Çin Ansiklopedisi

– Çev. Tang Jiamkun-Ying Tingting, Kırmızıkedi Yayınları, 2016, 299 s.

Çin Ulusal Radyosu Türkçe bölümü tarafından hazırlanan bu kitap, 5000 yıllık kültürüyle Çin’in tarihini, Çin’e damga vuran isimleri, etnik toplumları, kültürel ve doğan mirasları daha yakından tanıtmayı amaçlıyor. Çin Seddi, Yasak Kent, Yer altı Heykel Ordusu, Gök Tapınağı, Potala Sarayı, Çin Tıbbı’nın yanı sıra Çin’in dünyaca tanınan önemli isimlerine yer verilen bu kitapta amaç iki ülke halklarının birbirini daha yakından tanımasının amaçlandığı belirtilmiş.

Hikmet Kıvılcımlı Kitabı-Seçme Metinler ve Üzerine Yazılar

– Haz. Ahmet Kale, Dipnot Yayınları, 2017, 558 s.

Hikmet Kıvılcımlı; Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılış yıllarını, Balkan Savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımları, Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir tarihin tanığı olarak nitelendirilir. Marksist düşüncenin kuramsal ve tarihsel gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarla, mücadelenin ufkunu açmış, polemiklerle sürmüş biri.Türkiye’nin özgül koşullarını esas alan ve bunun üzerinden Türkiye devrimine bakan, özgün tezleri ve teorileri olan bir devrimci. “Hikmet Kıvılcımlı Kitabı-Seçme Metinler ve Üzerine Yazılar” kitabı Hikmet Kıvılcımlı’nın kendi yazılarından ve onu değerlendiren makalelerden oluşuyor. Kitap, onun anlaşılmasını ve yeni kuşaklarla tanışmasına katkıda bulunmasını hedefliyor.

Dünyayı Değiştiren Düşünürler 3. Cilt

– Haz. Ve Çev. Sadık Usta, Yordam Kitap,2016, 351 s.

Dünyayı Değiştiren Düşünürler seçkisinin ilk cildinde Hint Veda’dan başlamış ikinci ciltte Montesquieu’ya gelmiş bu üçüncü ciltte ise aydınlanma, Fransız Materyalizmi ve Devrimler çağı düşünürleri ele alınmış. Bu düşünürler; Voltaire, Le Mettrie, Rousseau, Diderot, Helvetius, D’Alambert, Baron D’Holbach, Thomas Jefferson, Robespierre ve Saint-Just. Kitap bu düşünürlere dair bilgiler sunarken, Fransız Devrimi’ne paralel gelişen düşünsel üretimin temel yapıtları da ele alınıyor.

Gaia

– James Lovelock, Çev. Ozan Karakaş, Alfa Bilim, 2017, 199 s.

Bilim insanı ve mucit James Lovelock tarafından kaleme alınan “Gaia” bu ikinci ve genişletilmiş baskısında, dünya üzerindeki yaşamın tek bir organizma işlevi gördüğü şeklindeki fikrini açıklama gayretinde. Bilim insanı olmayan kişiler için hazırlanmış olan bu kitap, gezegene dair yeni ve farklı bir modeli destekleyecek kanıtların peşinde, zaman ve mekânsa bir yolculuk amacı taşıdığını iddia ediyor. Gaia, yeryüzündeki canlı maddenin, havanın, okyanusların ve kara yüzeylerinin, Dünya’nın yaşam için elverişli bir yer olarak kalmasını sağlayacak bir sistem olduğu savını ortaya koyuyor.

Akışkan Modernite

– Zygmunt Bauman, Çev. Sinan Okan Çavuş, Can Yayınları, 2017, 312 s.

Zygmunt Bauman Akışkan Modernite kitabında, yaygın olarak “postmodernite”, daha az oranda da “geç modernite”, “yüksek modernite” veya “ileri modernite” gibi şekillerde isimlendirilen olguyu ele alıyor. Yazar bu kitabındaki amacını, aydınlanma sonrası yükselen rasyonel, hedefleri ve yolu belli, öngörülebilir, özgüvenli, katı modernitenin karşısına belirsiz, tekinsiz, güvencesiz bugünü anlamak için kendi kuramsal çerçevesini, akışkan moderniteyi koyarak açıklamaya çalışmış.. Bunu da ancak kendi düzeyindeki birinin altından kalkabileceği biçimde yapmayı hedeflemiş.

Önceki İçerikMichael Heinrich’in Marksizmi, kapitalizmi ve emperyalizmi: Batı cephesinde yeni bir şey yok!
Sonraki İçerikPiketty’nin Kapital’i üzerine düşünceler