Ana sayfa 156. Sayı Rönesans’ın Serüveni

Rönesans’ın Serüveni

842

13. Yüzyılda İtalya’da ortaya çıkıp, XVI. Yüzyılda Fransa’da kendini tamamlamış olan Rönesans kavramı Rönesans’ın Serüveni’nde kitabında detaylı bir şekilde inceleniyor. Sel yayınları tarafından yayımlanan ve Enis Batur’un hazırladığı kitap bu kültürel kavramın çok sayıda kaynak tarafından incelenerek, gerçekte ne olduğu sorusuna yanıt arıyor. Ortaçağ’a bir başkaldırı olarak ortaya çıkan bu “yeniden doğuş” kavramının önce dinsel anlamdaki yansımaları anlatılmış. Daha sonrasında Rönesans hareketinin varlığına dair tartışmalara yer verilmiş. Erken Rönesans dönemiyle birey ve evrenin tanımı yapılarak, sonraki dönemlerde sanat, yazın ve düşün dünyasındaki etkileri anlatılmış.

Kitap sanat ağırlıklı olmak üzere, dönemin düşün ve bilim insanlarının yazışmaları ve notlarını içeren makaleleriyle Rönesans kavramının anlaşılmasında yardımcı olması hedeflenmiş. Dönemin ortaçağdan kopuşu ve yeniden doğuşunun başta resim sanatı, heykel, bilim, şiir, felsefe alanlarındaki etkisi ve yüzyılı aşan bir sürede tüm Avrupa’ya yayılışı, Rönesans kavramının ortaya çıkışından başlayarak tarihi gelişmelere göre sıralanmış makaleler içeriyor. Kitabın içerisindeki makaleler arasında sanat tarihindeki araştırmacılar olan Panofsky, Huizinga, Vasari, Wölfflin’in yanı sıra, Machiavelli, Leonardo Da Vinci, Cavalieri, Kepler ve Galilei’nin yazıları da yer almakta. Rönesans dönemi sanatçıları üzerine olan makalelerin yanı sıra Galilei’nin Kepler ile yazışmaları da kitabın ilgi çekici kısımları arasında. Machiavelli’den Floransa Tarihi’ni, Leonardo da Vinci’den ressamın “Defter”ini, Arnold Hauser’den “Rönesans Döneminde Sanatçının Toplumsal Konumu” başlıklı makalesini, Garrett Mattingly’den “Rönesans Diplomasisinin İşleyişi” makalelerini kitapta bulabilirsiniz. Ayrıca Alain Ducellier’den “13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Bizanslılar veTürkler: Dünyanın Paylaşılmasından İmparatorluğun Yeniden Kuruluşuna” makalesini okuyabilirsiniz.

Dönemi bütün olarak ele alan bu kitap, Rönesans kavramınıanlamak, sanat, siyaset ve bilim alanında etkilerini görmek,bütün Avrupa’ya hakim olmuş bu akımın öncülerinive bu alandaki yapıtlarını incelemek isteyen okurların ilgisiniçekebilir. Kitapta makalelerin yanı sıra bu dönemin en önemliresim, heykel, gravür gibi eserleri ve bulundukları müzelerve galerilere de yer verilmiş.

– Rönesans’ın Serüveni, Haz. Enis Batur, Sel Yayınları, 2017, 429 s.