Ana sayfa 179. Sayı Mekke’de ikili yönetimden devletin doğuşuna

Mekke’de ikili yönetimden devletin doğuşuna

113

 6. yüzyıl Arabistan’ında soy toplumunun kurumları artık yeni ortaya çıkan topluluğun gereksinmelerini karşılayacak durumda değildi. Çünkü toplum artık sınıflara ayrılmıştı. Sınıfların çatışması ortamında farklılıkları frenleme gereksinimi doğdu. Devletin saati gelmişti. Üretim artışı ve ticaretin gelişmesiyle zenginliğin erkeğin serveti olarak birikmesi kadından inen soy gelimine büyük darbe vurmuştur. Erkekten inen soy geliminin öne çıkmasına neden olan […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.