Ana sayfa Bilim Gündemi Biyoçeşitliliğin krizi: Kuş sayısında yüzde 29 oranında azalma yaşandı

Biyoçeşitliliğin krizi: Kuş sayısında yüzde 29 oranında azalma yaşandı

852

19 Eylül günü Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Kuzey Amerika’da yaşayan kuş sayısı, 1970’den bu yana neredeyse 3 milyar azalma gösterdi. Cornell Üniversitesi’nde çalışma yürüten biliminsanları, yüzlerce türün nüfuslarının kritik düzeyde azaldığını söylüyor.

Araştırmacılar, bölgedeki biyoçeşitliliğin içerisinde bulunduğu krize karşı da uyarılarda bulunuyor. Çalışma ekibinin içerisinde yer almayan ancak Standford Üniversitesi’nde çalışma yürüten Paul Ehrlich, “Bu bulgular, tüylü dostlarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken eylemliliği beraberinde getirebilir” dedi. Araştırmacılar, kuşların yaşantısını uzun vadede gözlemledi. Bu gözlem için bir veri tabanı kullanan biliminsanları, 529 türün populasyonundaki değişiklikleri raporladı. Bu verilere göre, bu türlerin tamamındaki kuş sayısında yüzde 29’luk azalma meydana geldi. Daha geniş bir ifadeyle 1970-2017 yılları arasında kuş sayısında 3 milyonluk azalma yaşandı. Çalışmaya dahil olan biliminsanlarından bir tanesi, “Kullanılan veri setleri, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir organizma grubu için en iyi ve en büyük ölçekli araştırmayı sunuyor” açıklamalarında bulundu.

Bu azalmanın yüksek oranda gözlendiği türlerden biri de günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız serçeler.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, kuşların göçünü gözlemleyen 143 hava radar ağından elde edilen 10 yıllık verileri de inceledi. 2007 yılından bu yana göçen kuşların biyokütle oranlarındaki değişimi de ortaya koyan araştırmaya göre, bu biyokütle oranında yüzde 14’lük düşüş yaşandı. Sonuçların önemli olmasının temel nedenleri ise, bu türlerin birçoğunun nadir türlerden olmaması, yani bu kuş türlerinin yaygın bir biçimde gözleniyor oluşları ve bu türlerin ekosistem içerisindeki işlevleri. Yani araştırma sonuçlarına göre yok oluş tehdidi altındaki türler, normal yaşamda sıklıkla karşılaşılan kuş türlerinden. Cornell Ornitoloji Laboratuvarı’ndan Ken Rosenberg, “Tehdit altındaki türlerin birey sayısındaki azalmayı gözlemlemeyi sürdürüyoruz. Fakat ilk defa sonuçlar, aynı zamanda arka bahçemizde de görebileceğimiz kuşlarda da aynı kaybın yaşanabileceğini gösteriyor” dedi. Anket verilerinde en çok kayba uğrayan kuş türleri olarak serçe ve ispinozun da bulunduğu 12 tür işaret edildi. Biliminsanları, ördek ve benzeri kuşların da dahil olduğu bazı türlerde artış meydana geldiğini söyleyerek, bu durumun son yıllarda uygulanan koruma çabalarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Biliminsanları, çalışmanın işaret ettiği durumun önemini vurgulayarak kuş türlerinin devamlılığı için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiği çağrılarını yineledi.

Kaynak: https://www.the-scientist.com/news-opinion/north-american-bird-populations-decline-66454