Ana sayfa Bilim Gündemi Biliminsanlarının yeni raporları, iklim değişikliklerinin etkilerine dikkat çekiyor

Biliminsanlarının yeni raporları, iklim değişikliklerinin etkilerine dikkat çekiyor

892

Birkaç saat aralıkla yayımlanan iki yeni rapor, iklim değişiklikleriyle başa çıkma konusunda yetersiz olduğumuzu gözler önüne seriyor.

153 ülkeden 11.000’den fazla biliminsanının katılımcısı olduğu raporlardan biri, BioScience dergisinde yayımlandı. Raporda, iklim için küresel bir acil durum ilan edildi, sera gazı emisyonlarının ve insan faaliyetlerinin bu acil duruma diğer katkılarına değinildi. Bu uyarılar, enerji kullanımı, yüzey sıcaklığı, nüfus artışı, ormansızlaştırma, kutuplarda bulunan buzul kütlesinin değişimi, doğurganlık oranları, karbon salınımı gibi başlıkları kapsayan kamuya açık verilerin yaklaşık 40 yıllık analizine dayanmakta.

Bir iklim bilimci tarafından hazırlanan ve FEU tarafından yayımlanan ikinci rapor ise, sera gazı emisyonlarını azaltmak için Paris Antlaşması’nda yer alan 184 şartın dörtte üçünün iklim değişikliklerinin yavaşlaması için yetersiz olduğunu söylüyor.
Raporda, insan faaliyetleriyle ilgili bazı özelliklerin (doğum oranlarının düşmesi, yenilenebilir yakıtların alımının artması,…) olumlu olduğu kaydedilirken, çoğu özelliklerin olumsuz olduğunun altı çiziliyor. Aksine küresel ölçekte bitki örtüsü kaybı, daha yüksek karbondioksit emisyonları gibi durumlar, insan faaliyetlerinin neden olduğu doğayı bozucu durumlardır.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ekolojist William J Ripple, “40 yıllık planlamalara rağmen, davranışlarımızı değiştirmedik ve bu krizi çözmede başarısız olduk” dedi ve ekledi: “İklim değişikleri artarak sürüyor ve birçok biliminsanının tahmin ettiğinden daha hızlı bir biçimde işliyor.”

Bu belge, gezegenin etkilerinin yavaşlatılması için acil adım atılması gereken altı alanı da tanımlıyor ve bu alanlara ilişkin öneriler getiriyor. Bu alanlar enerji, çeşitli doğa kirleticiler, çevre, besin, ekonomi ve nüfus.

Raporların katılımcısı olan biliminsanları, son zamanlarda iklim için kaygı artışının yaşandığını ve bu durumun umut verdiğini belirtiyorlar.

Kaynak: https://cosmosmagazine.com/climate/scientists-declare-a-climate-emergency