Ana sayfa Bilim Gündemi Şempanzeler, müziğe tepki vererek dans edebiliyor

Şempanzeler, müziğe tepki vererek dans edebiliyor

527

Kyoto Üniversitesi’nde çalışma yürüten biliminsanları, şampanzelerin müziğe verdiği tepkiyi inceledi. Şempanzelerin ritmik bir ezgiye dans ederek tepki verdiklerini gözlemleyen biliminsanlarının raporları, Ulusal Bilimler Akademisi’nin bir dergisinde yayımlandı. Şempanze davranışları üzerinde çalışma yapan biliminsanları, şempanzelerde dans etme eğilimini inceledi.

Şimdiye kadarki genel yargı, müziğin insanları harekete geçirme eğiliminde olduğuydu. Ritim tutmak, ritme uygun bir koreografi oluşturmak veya dans etmek, tüm bunların insanlara özgü olduğu düşünürüz. Önceki araştırmalar, bazı hayvanların müzik dinlerken hareket etme eğiliminde olduklarını ortaya koymuştu. Bu araştırmada biliminsanları, şempanze davranışlarının incelendiği bir başka çalışmadan yola çıktı. Bu çalışmada şempanzelerin, yağmur yağdığında veya bir şelalenin yakınından geçtiklerinde dans figürlerine benzer hareketler yaptıkları ortaya koyulmuştu.

Araştırmacılar ilk etapta şempanzelerin öğrenme süreçlerini de incelemek için bir dişi şempanzeye dans ritimlerini öğretmeye çalıştılar. Bu deney planlanan şekilde ilerlemedi ancak biliminsanları bu ritim öğretme süreci sırasında yakınlarda bulunan bir başka şempanzenin müziği duyar duymaz dans etmeye başladığını gördüler. Ardından araştırmacılar çalışmanın kapsamını genişleterek birkaç şempanzeyi daha sürece dahil ettiler. Tüm şempanzelerin müziğe ritmik hareketlerle tepki verdiğini gözleyen araştırmacılar, erkek şempanzelerin dişi şempanzelerden daha fazla dans etme eğilimi taşıdığını raporladı. Ayrıca biliminsanları şempanzelerin her birinin farklı hareketler yaptığını da gözlemledi.

Şempanzeler ile dans etme arasındaki bağlantıyı daha iyi bir biçimde analiz etmek isteyen biliminsanları, şempanzeler arasında en çok dans eden bireyi seçerek onunla bir çalışma yaptı. Akira isimli şempanzenin müziğe verdiği tepki, 24 gün boyunca izlendi. Akira’nın müziğin temposundan bağımsız olarak müziği duyduğunda dans etmeye başladığı kaydedildi. Araştırmacılar, şempanzelerin müziğe tepki vererek dans etmeye başlamasını tetikleyen temel mekanizmayı henüz aydınlatamadı. Ancak araştırmacılar, konu üzerine yapılacak yeni çalışmalarla birlikte dansın evrimi hakkında yeni bilgiler edinebileceklerini düşünüyor.

Kaynak: https://phys.org/news/2019-12-chimpanzees-spontaneously-music.html