Ana Sayfa 196. Sayı İslam düşüncesinde özgür irade sorunu – 2 Eş’arîlik, Maturidilik, İslam tasavvufçuları...

İslam düşüncesinde özgür irade sorunu – 2 Eş’arîlik, Maturidilik, İslam tasavvufçuları ve felsefecileri

361

İslam’ın klasik çağında farklı ekoller, irade özgürlüğü sorununu tartışmış, aralarında söylem farklılıklarına rağmen, özgün görüşe ve deistik eğilime sahip birkaç düşünür bir yana bırakılırsa, onu yetkin bir özne olarak konumlandıramamışlardır. Eş’arîlik: Mu’tezileye tepki ve ılımlı Cebriyecilik Mu’tezile ekolüne bağlı iken, geçirdiği mistik deneyimler sonucu onlardan ayrılan Ebû el-Hasan el-Eş’arî tarafından temelleri atıldığı ileri sürülen Sünnî […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikTarihi değiştiren sopa
Sonraki İçerikMarx’ın düşüncesinde ‘epistemolojik kopuş’ ve yabancılaşma teorisinin seyri