Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Çağatay Uluçay

Çağatay Uluçay

2 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Cariyeler

0
Cariyeleri üç kısma ayırmak mümkündür: 1) Haremde türlü hizmeti gören cariyeler: Yaşları büyükçedir. İçlerinde güzel olmayanları, vücutları düzgün bulunma­yanları da vardır. Bunlar en ucuza satılanlardır. 2) Satılmak için alınan cariyeler: Yaşları 5-7 arasında olurdu. Yüzleri güzel, vücutları, endamları mütenasiptir. Yaşları ilerledikçe güzelleşiyorlarsa, bu gibilere ut veya kanun öğretilir. Nezaket ve muaşeret kaideleri ile bir erkeği […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Hürrem Sultan’dan Muhteşem Süleyman’a mektuplar Kanuni dünyaya, Hürrem de Kanuni’ye hükmetmiş!

0
Hürrem, belki pek güzel değildi, fakat çok sempatik, politika­cı, haris ve kıskançtı. Erkeğin hâlet-ı ruhiyesini, bilhassa Kanuni’ninkini çok iyi anlamıştı. Gayesine erişmek için, her şeye ce­vaz veriyordu; kan, ölüm, evlât, para… gayesine varmak için hiçbir vakit cepheden hare­ket etmiyor, politikacı ve entrikacılar gibi, gizli, dolambaçlı yol­lardan gidiyor, perde arkasında gizleniyordu. Önünde valide sultan, başkadın, İbrahim […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart