Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Ergi Deniz Özsoy

Ergi Deniz Özsoy

Avatar
29 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Darwin devrimi – 6 Genombilim ve türleşme: Darwin ispinozları

0
Bulunan gen, gaga büyüklüğü ve bu büyüklükle ilişkili beslenme varyasyonu açısından, Darwin ispinozlarının türleşme hattındaki belirgin bir yol ayrımına denk gelen bir farklılaşmaya işaret...

Darwin devrimi – 5: Nihai genetik varyasyon (DNA) düzeyi

0
DNA düzeyindeki genetik çeşitliliği temel alan evrimsel genetik çalışmaların önce tek tek “aday” genler üzerine odaklanan ve ardından genom düzeyindeki çeşitlilik üzerinden olası türleşme...

Darwin devrimi – 4: Genetik çeşitlilik ve elektroforetik devrim

0
Protein elektroforezi adı verilen işlem çok sayıdaki farklı protein üzerinden gerçekleştirildiğinde, farklı genler üzerinden genetik çeşitlilik bilgisi elde etmek mümkün oluyor ve dolayısıyla bir...

Darwin devrimi – 3: Dobzhansky ve mirası

0
Dobzhansky’nin “Genetik ve Türlerin Kökeni” başlığını taşıyan kitabı, Darwin’in Türlerin Kökeni’ninden sonra, türleşme bahsini Darwinci çerçeveden ele alan ilk derli toplu ve geniş kapsamlı...

Çok yönlü bir bilim emekçisiydi

0
Kenan’ın uzmanlık alanı dışındaki tüm üretimi, bilimin sosyal bir ürün olduğundan hareketle, bir yandan avam saf bilim algısını eleştiren, diğer yandan bilimin incelmiş diyalektiğini...

Darwin devrimi – 2: Evrimsel genetiğin kurucu babaları

0
Ronald A. Fisher, JBS Haldane ve Sewall Wright. Evrimsel genetiğin bu üç kurucu babası da, temelinde seçilimle evrimleşmenin yer aldığı Darwinci evrimsel biyolojinin toparlanışı,...

Darwin devrimi – 1

0
Doğruluğu Darwin’den bu yana çok değişik düzeylerde sınanan  ve evrimsel biyolojik araştırma projelerinin ve kuramın içinden açılan yeni yolların en önemli ayağı kabul edilen...

Enformasyon arkeye metabolizma gerçek bakteriye mi çeker?

Yeni çalışmalar gösteriyor ki, arke kökenli insan (ökaryot) genleri, kabaca bilgi akışı temelli diyebileceğimiz süreçlere, yani DNA eşlenmesi, mRNA sentezi ve işlenmesi ve protein...

Yaşam ağacının üç değil, iki kökü var

0
Gezegenimiz üzerinde filizlenen tüm yaşam formları üç ana yaşam grubundan köken almıyorlar; sadece iki temel yaşam grubu var: arke ve gerçek bakteriler. İnsanın da...
0

Your Cart