Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Mustafa Cem Sırt

Mustafa Cem Sırt

3 HABERLER 0 YORUMLAR

Arap-İslam uygarlığında esnaf-zanaatkâr birliklerinin doğuşu

0
Kan bağının çözüldüğü, ailenin daraldığı, meta ekonomisinin ve toprakta özel mülkiyetin geliştiği, yeni siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal kurumlarıyla devletin giderek olgunlaştığı süreçte bir iktisadi ve toplumsal örgütlenme olarak soysal bağlardan özgürleşmiş bireylerden oluşan esnaf birlikleri de biçimlenmiştir. Uygarlığa geçiş üretim fazlasıyla birlikte ticaretin ve özel mülkiyetin gelişmesi sonucu ortaya çıkan iktisadi, toplumsal ve kültürel […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Mekke’de ikili yönetimden devletin doğuşuna

0
 6. yüzyıl Arabistan’ında soy toplumunun kurumları artık yeni ortaya çıkan topluluğun gereksinmelerini karşılayacak durumda değildi. Çünkü toplum artık sınıflara ayrılmıştı. Sınıfların çatışması ortamında farklılıkları frenleme gereksinimi doğdu. Devletin saati gelmişti. Üretim artışı ve ticaretin gelişmesiyle zenginliğin erkeğin serveti olarak birikmesi kadından inen soy gelimine büyük darbe vurmuştur. Erkekten inen soy geliminin öne çıkmasına neden olan […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Uygarlık eşiğindeki Hunlarda iktidar mücadelesiSoy anadan mı gelecek babadan mı?

0
Hunlarda boy içinde anasoy zinciri ile babasoy zinciri arasındaki mücadeleler soy örgütlenmesinin doğurduğu unvanlara yansıyan bir iktidar mücadelesi olarak ortaya çıkıyor. İktisadi ve toplumsal gelişmeye bağlı olarak babadan inen soy zincirinin yönetimi inişler ve çıkışlarla yavaş yavaş istikrar kazanıyor. Ailenin ataerkil aile ve tek eşlilik yönünde daralan bu dönüşümünü ise Hunların uygarlığın eşiğinde oluşlarının yansımasıdır. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart