Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Onur Kılıç

Onur Kılıç

8 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Ayrımcılığın biyolojik halleri! Yüzümüz zengin mi yoksa yoksul mu olduğumuzu açığa mı vuruyor?

0
“Mutlu bir ifade takının, başarınız buna bağlı olabilir.” Toronto Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nden psikoloji araştırmacılarının yaptığı çalışma bunu öneriyor. İlk izlenimler üzerine yeni bir çalışma...

Beyin ağlarında çok boyutlu evren

0
Çoğu insan için, dünyayı dört boyutta düşünmek hayal gücünü zorlayan bir mesele. Fakat yeni bir çalışma, beyinde 11 boyuta kadar yapılar keşfetti. Çığır açan...

Dinozorların proteinleri günümüze kadar gelebilmiş mi!

0
Biliminsanları yumuşak dokuların binyıllar boyunca korunamayacağını düşünüyordu. Fosiller bir zamanlar dünyada gezinen canlılara benziyor olsa da, elde kalanlar sadece kalıplar (ayak izi gibi) ya...

Spiritüalizm

0
Spiritüalizm, ölülerle iletişimin medyum denilen bazı aracılar vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği inancıdır. Sunuş: “Kuşkucunun Sözdebilim Ansiklopedisi”nin (Ed. Michael Shermer, The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience) “Spiritüalizm” başlıklı maddesinden (ss.220-225) özetleyerek çevirdik. Spiritüalizm, ölülerle iletişimin medyum denilen bazı aracılar vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği inancıdır. Medyumluk iki basit formla açıklanır: zihinsel ve fiziksel. Zihinsel medyumlar, ölülerden zihinsel görüntüler ve mesajlar içeren psişik […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Plasebo: Dürüst dolandırıcılık

0
Plaseboların (tedavi edici bileşen içermeyen ilaçlar) nasıl çalıştığına yönelik daha açık bir kavrayışla donanan araştırmacılar, etken olmayan maddelerin kronik ağrıları yatıştırmak için kullanılabileceğini ileri...

Biliminsanları ışığın daha önce bilinmeyen bir formda bulunabileceğini keşfetti

0
Yeni bir çalışma, ışığı tek bir elektrona bağlayarak onun yeni bir formunu yaratmanın ve ikisinin özelliklerini birleştirmenin mümkün olduğunu öneriyor. Londra Kraliyet Koleji’nden çalışmanın arkasındaki...

Kelimeler beyinde nasıl temsil ediliyor?

0
Okumak, görece modern ve insana özgü bir yetenek. Bu yüzden, kelimelerin görsel olarak nasıl tanındığı sinirbilimciler için bir bilmece olageldi. Çünkü okumaktan sorumlu olan...

Psikoterapistler muhtemel hastaları arasında sınıf ve ırk ayrımcılığı yapıyor

0
Yeni bir çalışma psikoterapistlerin muhtemel hastaları arasında siyahlara ve işçilere yönelik ayrımcılık yaptığını ileri sürüyor. “Irk ve sınıf eşitsizlikleri bulmayı bekliyordum, ama terapi talep...
0

Your Cart