Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Sedat Ölçer

Sedat Ölçer

Avatar
38 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Telliamed

0
Telliamed’e günümüzün bilgisiyle baktığımızda, de Maillet’nin kuramının bir evrim kuramı olmadığı fakat bazı iddialarının çok isabetli olduğunu görürüz: Yeryüzünün çok uzun, yavaş ve rasgele...

Nelerden kaygı duymalıyız?

0
John Brockman, her yıl, bir grup biliminsanına kışkırtıcı bir soru yöneltir ve aldığı yanıtları derleyip editörlüğünü yaptığı bir kitapta yayımlar. 2014 yılında yayımlanan kitabın...

Lamarck ve evrim kuramı – 2

0
Tüm canlıların ortak bir kökene sahip olduğu düşüncesini sav düzeyinde, tutarlı bir düşünce sistemiyle ifade eden pek çok düşünür olmuştur. Ancak evrim olayını bilimsel...

Elektrikli ve otonom araçlar

0
Elektrik-eloktronik mühendisliğinin otomotiv sanayiine getirdiği fırsatlar: Elektrikle çalışan, güneş enerjisiyle şarj olan otomobiller... Sürücüye seyir kontrolü imkânı veren sistemler ve sürücüsüz araçlar... Gelecek yıllarda...

Claude Shannon ve Bilişim Çağı’nın doğuşu

0
Günlük yaşantımızın bir parçası olan bilişim teknolojileri ve bu teknolojilerin ürünleri -cep telefonları, CD’ler ve DVD’ler, MP3/MP4 ya da ZIP dosyaları, hızlı İnternet erişimi,...

Darwin’in listesi

0
Darwin ‘Türlerin Kökeni’ni yayınladıktan sonra evrimci düşüncenin bir savunucusu olarak tanınagelen biliminsanı ve rahip Baden Powell’dan uzun bir süre içini karartacak çok önemli bir...

Doğru atıflar, hatalı atıflar

0
Ünlü biliminsanlarına ait sıkça kullandığımız özdeyişlerin birçoğu sahibine yanlışlıkla atfedilmiştir. Hatta bazı örneklerde, sözün iddia edilen biliminsanına ait olduğunu gösteren hiçbir somut delil yoktur....

Sentetik Yaşam

0
Venter ve araştırma grubunun ulaştığı sonuç, hücresel yaşam süreçlerinin artık oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koymaktadır. Bu bilim insanları, tamamıyla sentetik şekilde elde edilmiş bir...

Teknolojik ilerleme hızlanıyor mu?

0
Her gün teknoloji dünyasından yeni bir gelişme haberi alıyoruz. Hangi yöne baksak günlük yaşantımızı hepten şekillendiren bir teknoloji manzarasıyla karşılaşıyoruz. Bütün bunlar teknolojik ilerlemenin hızlandığı izlenimini veriyor. ‘The Economist’ dergisi düzenlediği çevrimiçi tartışmada bu algıyı sorguladı: Teknolojik ilerlemenin hızlandığı bir gerçek mi yoksa sadece bir yanılsamadan mı ibaret? Çok işlevli cep telefonları, her zaman her […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Atıf yapma(ma) sanatı!

0
Bilim literatürü, kötü atıf örnekleriyle doludur. Hatta doğru atıf yapmama sanatından da söz edebiliriz. Bu sanatı icra ederken örneğin rakip bir araştırma grubunun yayınlarına...
0

Your Cart