Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Sibel Özbudun

Sibel Özbudun

4 HABERLER 0 YORUMLAR

Sosyal bilimlerde ‘evrim’ düşüncesi

0
Tarihin güdücüsü, bir üretim tarzı kendini yeniden üretebilme kapasitesinin sonuna vardığında onu değişmeye zorlayan sınıf mücadeleleridir. Bu, saptama, nesnel (üretici güçlerin gelişmesi, teknolojik ilerleme, üretkenlik, vb.) ve öznel (sınıf mücadelesi) faktörleri birlikte ihtiva eder. Bir başka deyişle, ne yapısal, soyut, genel bir evrim kavrayışı karşısında tarihten vazgeçer, ne de tekil, biricik bir olaylar dizini olarak tarihe teslim […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni / Friedrich Engels Engels’i yeni veriler ışığında okumak

0
19. yüzyıl Batı sosyal düşüncesi, Aydınlanmanın düşünsel mirasının da etkisiyle, ağırlıklı olarak evrimcidir. Bir başka deyişle, doğal ve toplumsal dünyanın görüngülerinin, basitten karmaşığa, ilkelden...

Edward Bornet Taylor ve Animizm (Ruhçuluk)

0
Kavramı çoğunuz lise derslerinden hatırlıyor olmalısınız; galiba “ilk din biçimi”, “ilkel insanların dini” gibi bir şey olarak geçiyordu felsefe ya da sosyoloji kitaplarında. Tabii...

Demagojinin sınırı yok (mu?)

0
“Doğada Haremlik-Selamlık”. Böylesi bir başlık aracılığıyla “doğa”, bir kez daha kültürel olarak fethediliyor: Kadim Yakın Doğu toplumlarında görülen ve İslam Uygarlığı’nın kimi temsilcileri tarafından...
0

Your Cart