Pastırma yazı değil, kavurucu sıcaklar geliyor

Türkiye’de Eylül ayı hiçbir zaman bu kadar kitlesel bir şekilde dört gözle ve ümitle beklenmemiştir. Malum, Eylül ayında Haziran direnişinin en etkin dinamiklerinden olan...

İslam kültüründe felsefenin krizi ve aydınlanma sorunu

0
İslam’ın klasik çağında felsefenin krize girmesine yol açan iç ve dış nedenler, felsefenin otonom varlığını korumasına engel oluşturdu, kelâm ve Gazzâlî’nin elinde Sünnileşen tasavvuf...

Fıkıhçı ve kelamcıların felsefe aleyhine fetvalarından örnek metinler: ‘Düşünüyor, o halde vurun!’

0
  “Filozofların kitaplarını okumak, içlerinde bulunan desise ve tehlike nedeniyle yasaklanmalıdır. İyi yüzemeyeni nehir kıyısında dolaşmaktan menetmek gerektiği gibi, halkı da bu kitapları okumaktan alıkoymak...

Ortaçağ’ın cadılarından Said Nursi’nin Amazonlarına

0
  Bedenlerini sakınmadan kamusal alanda erkeklerle birlikte gündelik hayatını yaşayan kadından daha şeytani, imanı daha fazla tehdit eden pek az şey var, İslamcılar için. Esasta...

İslam’da kadın ve cinsellik

0
İslam’ın; şeriatın ve içtihadın oluşturduğu biçimiyle erkek arzusu çevresinde kurulmuş ataerkil evreninde kadın, erkeği doyuma ulaştırmak için yaratılmış bir zevk nesnesidir. Bu evrende cinsel...

Bir dalda insan, bir dalda şempanze

0
İnsan ve şempanze genomu ilginç bulgular ortaya çıkarıyor. İnsan genlerindeki değişiklikler sanıldığı gibi sadece deterministik süreçlere değil ciddi biçimde rastlantısallığa da dayanıyor. İnsanın kendisini...

Memleketimin ‘çıldırmış’ insanları

0
Bu çalışmayı yazmaya karar verdiğimde, Türkiye siyasetiyle ve halkın devlet adamlarına bakışıyla ilgili düşüncelerimi mümkün olduğunca akademik bir üslupla kaleme almayı planlamıştım. Bu konuyu...

Darwin’in alaycı kuşları

0
Galapagos alaycı kuşlarının, evrim kuramını yaratma yolunda Darwin’e ilk önemli ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Evrimsel düşüncelerinin özellikle Floreana Adası alaycı kuşu M. Trifasciatus ile...

Türkiye’de kazılmış arkeolojik batıklar

0
Denizin dibinde miydin ey batık, yoksa tarihin koynunda mı? Batıktan çıkarılacak bilgi hazineden kıymetlidir. İsterse binlerce yıl önce batmış olsun, batıklar, deniz ticaretinin arkeolojik niteliklerinden gemi...

Tarihin en büyük 10 gemi batığı

0
Bugüne dek, her biri önemli hikâyeler barındıran binlerce gemi kalıntısı keşfedildi. Sualtı arkeolojisinin çabasını sergilemek üzere aralarından 10’unu seçmek zor ve öznel bir iş....
- Advertisement -
0

Your Cart