Kilise kitabın önemini biliyormuş!

Bilim ve Gelecek elinizdeki 60. sayısıyla birlikte 5. yaşını doldurdu. Sermayesiz ve patronsuz bir bilim dergisini beş yıl boyunca hiç aksatmadan çıkarmanın haklı gururunu...

Adım adım Bilimsel Devrim

0
   Böylece, Yunan felsefesinin büyük kurucularının görüş tarzına, kum zerreciklerinden güneşlere, doğanın tümünün, ezelî ve ebedî ha­yata geliş ve gidişte, kesintisiz bir akımda, bitmek bil­mez...

Katolik Kilisesi’nin Yasak Kitaplar İndeksi Kilise insanlığı yasaklamış!

0
Bu dosyada kitap yasaklama ve sansürün çok özgün ve önemli bir örneğini, Katolik Kilisesi’nin Yasak Kitaplar İndeksi’nin ele alacağız. Bu indeks esas olarak Hıristiyan...

Eserleri Vatikan tarafından yasaklanan ünlü filozof, bilimci ve edebiyatçılar

500 yıldır bilim, düşün, edebiyat alanında doruğa çıkmış, insanlığı şekillendirmiş kim varsa yapıtları Vatikan’ın Yasak Kitaplar Listesi’ne konmuş. İşte bazıları: Dante, Bacon, Balzac, Simone...

Soruşturma: Kitabı nasıl seçersiniz? Nasıl okursunuz?

0
“Okurken sizde kalan bilgi kırıntılarını sistematik bilgiye dönüştürmek için sizler nasıl okursunuz?” Ulaş Sağdıç’ın e-posta grubumuzda paylaşıma açtığı soruyu boyutlandırarak düşün/yazın dünyasından, dergimizin yazar...

Tanrıların arabalarından aydınların şeytanına! Dan Brown yeni Daniken mi?

0
Daniken’in ve Dan Brown’un o ya da şu mezhepten olmaları, dinden yana görünüp görünmemeleri, tanrıya inanıp inanmamaları, çağdaş toplumun sorunları bakımından önemsiz bir ayrıntıdır....

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 2 İbn Miskeveyh

0
İbn Miskeveyh, dinle felsefenin uyumu ve aynı hakikatleri ortaya koydukları üzerinde durur. Ona göre, dinin ortaya koyduğu hükümlerle felsefenin ortaya koyduğu hükümler birbirinden farklı...

Bilim ve din ilişkisine farklı yaklaşımlar

0
Ne “din/bilim çatışması” modeli ne de “ayrı tutma” modeli, dinsel kurumlar, uygulamalar, düşünceler ve tavırlarla, bilimsel kurumlar, uygulamalar, fikirler ve tavırlar arasındaki bu şiddetli...

Thomas Kuhn’un görüşü: Bilim nasıl ilerler?

0
Thomas Kuhn’un bilim felsefesinin bilimin ilerleyişine dair önermelerine getirdiği temel eleştiri noktası, Rönesans sonrası bilimin yekpare bir bütün olarak algılanıp “ilerleyişi”nin düz bir çizgi...

Yediğimiz-içtiğimiz endemik bitkilerimiz

0
Endemik kekiklerle tatlandırılmış, endemik soğanlarla yasvanlanmış çorbanızı içtiniz, endemik bitkilerden yapılan sebzeli yemekler ve böreklerle karnınızı doyurdunuz, yanında yine endemik salataları iştah açıcı ve...
- Advertisement -
0

Your Cart