Basit başlangıç materyallerinden hücresel yapılar sentezlendi

“The Scripps Research Institute”ün Florida kampüsünden bir grup bilim insanı sentetik olarak hücre bölümlerini üretecek mikroskobik bir yöntem geliştirdiler. Bu yeni bilgisayar kontrollü sistem, basit...

İpek böceği anteninden esinlenilen nanoteknolojik araç Alzheimer hastalığı araştırmalarında yeni uygulamalar sağlıyor

Michigan Üniversitesi araştırmacıları, ipek böceğinin anten hareketlerinin taklit edilmesiyle çok küçük porlar geliştirdiler. Tünele benzeyen şekli ile bu aletler Alzheimer gibi nöral bozukluklardan kaynaklanan...

Primatların yeni evrimsel tarihi

Primatların taksonomisine dair uzun süredir var olan soruları, yeni düzenlenen soyoluş ağacı yanıtlıyor. Günümüzde var olan primatların genomları büyük ölçüde farklılık barındırıyor ve bu...

Primatlara özgü gen regülasyonu (düzenlenme) mekanizması

Bilim insanları insan ve maymunlar da dahil olmak üzere primatlara özgü yeni bir gen regülasyon mekanizmasını ortaya çıkarttılar. 10 yıl önce dizilenen insan genomundaki...

Klonlanmış canlılar neden orijinaline benzemez?

Bu soruya yanıt, Polonya Bilimler Akademisine bağlı Fiziksel Kimya Enstitüsünde çalışan bilim insanları tarafından yakın bir zamanda verildi. Bilgisayar simülasyonları ve teorik hesaplamalar yardımıyla...

Uzun yaşam iksiri musluğumuzdan mı akıyor?

Friedrich Schiller Üniveristesi / Jena’dan bir grup araştırmacı, az rastlanan (iz element) bir element olan lityumun düzenli alınımının, yaşam ömrünü büyük ölçüde artırdığını ortaya...