Çölde kayıp Pers ordusu bulundu

Yunan tarihçi Heredot’un (MÖ 484-425) anlatılarına göre Büyük Kiros’un oğlu II. Kambises, hakimiyetini kabul etmek istemeyen Mısır’ın üzerine 50.000 kişilik asker gönderdi. Ordu,  MÖ...

Bilincin evrimi ve Nöral Darwincilik Bilincimizin ne kadar bilincindeyiz?

Sıcak bir ocağa dokununca parmaklarınızı hemen geri çekersiniz. Çünkü acının bilincine varmışsınızdır. Buradaki sorun şu: Parmağınızı geri çekmenize sebep olan şey bilinç değil. Burada...

Darwin’den günümüze Evrim Kuramı’nda materyalizm

Darwin kuramı, zamanda yavaş yavaş değişimin ve mekanistik felsefenin baskın olduğu çağda doğdu ve gelişti. Dirimbilimdeki bu gelişme, 19. yüzyıl ortalarındaki endüstri toplumunda gelişen...

İntihal iddialarına karşı bir sığınak: ‘Anonim bilgi’

Gidişin, anonim bilgi sığınağının bilimsel kitaplardan sonra, bilimsel makalelerdeki intihal ve sahtecilikleri de içine alacak şekilde genişletilmesine doğru olduğu açıktır. YÖK sisteminin akademik yükseltmelerde...

Büyük Patlama’ya itirazlar var!

George F. Smoot “Büyük Patlama yaratılışın günümüzdeki versiyonudur” diyor. Yani, Büyük Patlama bilimsel olmaktan çok dinseldir. Maddenin, dünyanın, evrenin “başlangıcına” ilişkin önermeler ne yazık...

Sinir hücre transplantasyonu ile sıçanlarda beyin hasarı giderildi!

Sinir hücreleri büyüme dönemi sonrasında bölünme, kendini yenileme ve tamir edebilme özelliklerini yitiren, özelleşmiş hücre türleridir. Behavioral Neuroscience dergisinin Kasım 2009 sayısında yayınlanan bir...