Düğümlerin mekaniğini sadeleştirmek

Düğüm mü atacaksınız? Öyleyse bu deneyi deneyin: Sol ucu sağın üzerinde olacak şekilde uçları çaprazlayın, sonra sol ucu alta getirin ve çıkarın, tıpkı ayakkabınızı...

Beyindeki hafıza bölümü sorunların çözümünde de rol alıyor

Görsel açıklaması: Hipokampus, problemlerin başarılı bir şekilde çözüldüğü zamanlarda kısmen aktif durumda. Hipokampus sayesinde hızlı ve başarılı kararlar verebiliyoruz. Beynin temporal lobunda yer alan hipokampus...

Standart modelin ötesinde bir parçacık etkinliği tespit edildi

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) araştırmacıları, parçacık fiziğinin standart modelini (evrendeki parçacıkların etkileşimlerini ve davranışlarını açıklamak için elimizde olan en iyi denklemler setini) hiçe sayan...

Eleştirel düşünme öğretilebilir!

Eleştirel düşünme gibi kişinin algılarına göre değişen bir olguyu öğretebilmek uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çocuklara eleştirel düşünmeyi öğretebileceğimizi...