Güneş Sistemimizin sınırlarında dokuzuncu bir gezegen olabilir!

Plüton için hâlâ bir acı var mı? O dokuzuncu gezegenin boşluğunu içinizde hissediyor musunuz? Üzülmeyin. Çok uzakta olsa da o malum gezegen çok yüksek...

İnançlardaki azalma ahlaki azalma anlamına gelmiyor

0
Manchester Üniversitesi’nden Dr. Ingrid Storm’un araştırmasına göre, ahlakın dini kökleri yok ve günümüzde dinin ahlaki değerler üzerindeki etkisi 30 yıl önceye kıyasla daha zayıf. Dr...

Modern insan ve Neandertalin son ortak atasının sanal fosili

0
Görsel açıklaması: Üstte: 19. yüzyıl Güney Afrikası’ndan modern insan kafatasına bir örnek. Cambridge Üniversitesi’ndeki Leverhulme İnsan Evrimi Çalışmaları Merkezi’nde bulunan Duckworth Koleksiyonu’nun bir parçasıdır....

Bazı bakterilerin inatçılığının sebebi kolektif stratejileri mi?

0
Görsel açıklaması: Vermont’ta üç üniversitede yapılan ve yayımlanan yeni bir araştırmada, biliminsanları, bakteriyal bir topluluk içindeki hücrelerin kendi aralarında antibiyotik direncini ortak bir şekilde...

Dev kuyrukluyıldızlar dünyadaki yaşamı tehdit edebilir

0
Görsel açıklaması: Dünya’dan çok uzakta oldukları için, en büyük teleskoplarla dahi bakıldığında “centaur”lar (kuyrukluyıldızlar) nokta kadar bir parıltı şeklinde görülür. Fotoğraftan hareketle, Satürn’ün 200...

Biliminsanları farelerde bilinci manipüle etti

0
Görsel açıklaması: Biliminsanları farelerde talamusun (orta-alt beyin) bilincin farklı durumlarında beyni nasıl ayarladığını, akort ettiğini belirlemeye çalıştı. Talamusun görevi, en temel ifadesiyle, koku duyusu...