Ana sayfa Etiketler Felsefe

felsefe

İbn Tufeyl ve Hayy b. Yekzân

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 2 İbn Tufeyl ve Hayy b....

Sakin bir yaşam süren İbn Tufeyl oldukça az yazan bir düşünürdür. Öğrencisi Bitrûci ve ünlü İbn Rüşd, onun özgün bazı astronomik görüşlerinden söz ederler....
Trakyalı Filozof

Trakyalı filozoftan küçük öyküler

Bir kitap beni çok etkiledi. Rahmetli dedemin kütüphanesinden kalan eski bir kitap. Anımsıyorum, ilk kez, 80 küsur yıl önce, dedemin zoruyla okumuştum. Hiçbir şey...
Hatemi Senih

Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası Hatemi Senih Sarp’ın ‘İlmin Felsefî Kıymeti’ adlı makalesi üzerine

Cumhuriyetin Aydınlanma odaklı kültürel devrimini ve seküler dünya görüşünü içselleştirmiş bir öğretmen ve aynı zamanda bir düşünür olan Hatemi Senih, “İlmin Felsefî Kıymeti” adlı...

Hume’un Soruşturma’sı

David Hume’un Soruşturma’sının birbirine bağlı iki sorunu ve yönelimi vardır: Çağında yaygın olan, mucizelere inanma olgusu; dolayısıyla, neden-etki bağlantısının rastgele ya da gelişigüzel kurulabilmesi…...

Montesquieu ve “Kanunların Ruhu” üzerine

Montesquieu, mutlak monarkın feodal rakiplerinin gücünü dengelemek ve onları kendisine bağlı kılmak için burjuvaziden destek aldığı bir tarihsel süreçte yaşamış ve başta “Kanunların Ruhu”...
yaratılış

Geçmişten günümüze İslam felsefe geleneğinde “Öncesiz Tasarımcılık”

Evrenin öncesiz bir tasarımın, tanrısal tasarımın ürünü olduğunu söylemek, evrenin nasıl ve neden var olduğu sorusuna sınanabilir ve doyurucu bir yanıt vermediği gibi, oluşun...

Doğu’nun ütopyası: bireyin ütopyası

Ütopya Doğu’da toplumsal bir proje olarak görülmez, daha çok birey ekseninde varolur. Bunu yine doğunun kendi içkin kültürüne bağlayabiliriz. Bireyin kendini toplumsallıktan koparamadığı bir...

Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu 2. yılını geride bıraktı

“Grubun kuruluş fikri 2002 yılında, Divanyolu’ndaki bir kahvede doğdu. Bu kahve, Kimyager Derviş Paşa’nın mezarının ve Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülhamid’in türbesinin bulunduğu...

İnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu’ndan izlenimler

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Felsefe Bölümlerinin, Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in başkanlığında düzenlediği “İnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu” 4-5 Haziran 2004 tarihlerinde Maltepe...
0

Your Cart