Ana sayfa Etiketler FRIEDRICH ENGELS

Etiket: FRIEDRICH ENGELS

19. yüzyıl sosyal tıp akımı ‘Doktor, yoksulun doğal avukatı olmalıdır’

0
19.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, insan sağlığını etkileyen sosyal etmenlerin açıkça gözlenebilir hale gelmesini de sağladı. Avrupa’da tutulmaya başlanan sağlık istatistikleri ile birlikte sosyal sınıflar arasında ölüm oranlarının birbirinden farklı olduğunun ve hastalıkların yoksullukla ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sosyal tıpla ilgili düşünceler de gündeme geldi (1). Bu dönemde büyük kentler kurulmuş, üreticiler fabrikalarda bir araya gelmeye başlamış, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Beş yüz yıl arayla tarihin yasasını arayan iki materyalist İbni Haldun ve Engels

İbni Haldun pek çok sosyal bilimci tarafından modern tarihçiliğin, siyasal bilimlerin ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul ediliyor. İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee ondan “herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi” olarak bahsetmişti. Friedrich Engels ise, bilindiği gibi Karl Marx’la birlikte Marksizmin kurucusu. Nicholas Hopkins’in makalesi İbni […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu / Friedrich Engels Yeni oluşan sınıfın ilk analizi

0
Genç Engels, babasının şirketi Ermen & Engels’in işleri için İngiltere’de, Manchester’da bir süre kalmak zorundadır. Burada 1843 sonlarında yazdığı “Politik Ekonominin Eleştirisinin Anahatları”, onun...

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm / Friedrich Engels 19. yüzyıl Marksizminin özeti

Friedrich Engels’in Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adlı eseri, sosyalist militanlar arasında en fazla bilinen ve okunan Marksist klasiklerden biridir. Bu açıdan Manifesto ve...

Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim / Friedrich Engels Devrimin toplumsal-ekonomik yasalarının keşfi

0
Friedrich Engels’in Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim adlı çalışması, 1848-49 Alman Devrimi’ne ilişkin en bilimsel çalışmalardan biri. Kitap, Ağustos 1851- Eylül 1852 tarihleri arasında New...

Anti-Dühring / Friedrich Engels Devrimin kılıcını bilim ve birikimle bilemek

Marksist omurganın çok temel üç dayanak noktasından söz edilebilir. Birincisi devrimci siyasettir. Lenin’in özlü ifadesiyle, somut durumun somut analizi olarak ifade edebileceğimiz devrimci siyaset...

Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni / Friedrich Engels Engels’i yeni veriler ışığında okumak

0
19. yüzyıl Batı sosyal düşüncesi, Aydınlanmanın düşünsel mirasının da etkisiyle, ağırlıklı olarak evrimcidir. Bir başka deyişle, doğal ve toplumsal dünyanın görüngülerinin, basitten karmaşığa, ilkelden...

Ütopik sosyalizmden bilimsel sosyalizme…

“Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm” adlı eser, Friedrich Engels’in, sosyalist olduğunu söyleyen bir Alman akademisyen olan Eugen Dühring’i kum torbası olarak kullanıp sosyalist felsefe...

Marx nasıl Marksist oldu?

Genç Marx ve Engels’in teorik gelişmeleri, sol-Hegelcilikten, Feuerbach’çılıktan başlayıp, o dönem aydınlar arasında hayli popüler olan sosyalist fikirlerden geçerek, temel ilkelerini kendilerinin geliştirdiği Bilimsel...

Engels-Tkaçyev tartışması

Marx ve Engels, kapitalist gelişme açısından geri ülkelerde sosyalizmin olasılığı sorununu, ömürlerinin sonlarına doğru, Rus devrimcileriyle tartışmak durumunda kalırlar. Daha önce Marx’ın Vera Zasuliç...
0

Your Cart