Ana sayfa Etiketler Karmatiler

Etiket: Karmatiler

Karmati liderinden Abbasi halifesine hodri meydan

Karmatiler, İslam rejimini devirmek gayesiyle 880’lerden itibaren Abbasilere karşı ayaklanmaya başladılar. Abbasilerle Sünni din adamları, onlara yönelik büyük bir karalama ve iftira kampanyası başlattı....

Arap-İslam uygarlığında esnaf-zanaatkâr birliklerinin doğuşu

0
Kan bağının çözüldüğü, ailenin daraldığı, meta ekonomisinin ve toprakta özel mülkiyetin geliştiği, yeni siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal kurumlarıyla devletin giderek olgunlaştığı süreçte bir iktisadi ve toplumsal örgütlenme olarak soysal bağlardan özgürleşmiş bireylerden oluşan esnaf birlikleri de biçimlenmiştir. Uygarlığa geçiş üretim fazlasıyla birlikte ticaretin ve özel mülkiyetin gelişmesi sonucu ortaya çıkan iktisadi, toplumsal ve kültürel […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart