Ana sayfa Etiketler Kitap

kitap

Veba

Yapıtlarında genellikle yaşamın anlamını sorgulayan ünlü filozof ve yazar Albert Camus Veba adlı romanında Cezayir’in Oran kentinde baş gösteren veba olayını konu edinir. Salgının...

Yaşamın yeryüzündeki “dirençli” tarihi

Evrim karşıtlarının, onlara bilim insanlarıyla eşit muamele etmekte beis görmeyen televizyon programlarında, en vurucu darbe olması umuduyla sarıldıkları bir cümleleri vardır: “Buraya bir laboratuvar...

Kitapçı Rafı

Adam Smith Pekin'de : 21. Yüzyılın Soykütüğü  Giovanni Arrighi, Çev. İbrahim Yıldız, Yordam Kitap, Şubat 2009, 416 s. Türkiye’de daha çok Uzun Yirminci Yüzyıl kitabıyla tanınan...

Eserleri Vatikan tarafından yasaklanan ünlü filozof, bilimci ve edebiyatçılar

500 yıldır bilim, düşün, edebiyat alanında doruğa çıkmış, insanlığı şekillendirmiş kim varsa yapıtları Vatikan’ın Yasak Kitaplar Listesi’ne konmuş. İşte bazıları: Dante, Bacon, Balzac, Simone...

Bilim ve Gelecek Kitaplığı, Cemal ve Ahmet öğretmenler

Bilim ve Gelecek Kitaplığı, üç önemli kitap ile yayın hayatına başladı. Cemal Yıldırım’ın “Bilimin Öncüleri” ve “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” adlı kitapları ile Ahmet...
İbn Tufeyl ve Hayy b. Yekzân

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 2 İbn Tufeyl ve Hayy b....

Sakin bir yaşam süren İbn Tufeyl oldukça az yazan bir düşünürdür. Öğrencisi Bitrûci ve ünlü İbn Rüşd, onun özgün bazı astronomik görüşlerinden söz ederler....
Futbol

Oyunun potansiyelleri kapitalizmin sınırlarını aşıyor: Futbolun sihri ve ütopyası

Halit Toker’in yazdıklarını yazan, söylediklerini söyleyen olmadı şimdiye dek. “Futbol, Spor ve Oyun” kitabında, futbolun eşitlikçi bir oyun olmasından, yerçekimini ve oyun cismini, yani...
Hatemi Senih

Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası Hatemi Senih Sarp’ın ‘İlmin Felsefî Kıymeti’ adlı makalesi üzerine

Cumhuriyetin Aydınlanma odaklı kültürel devrimini ve seküler dünya görüşünü içselleştirmiş bir öğretmen ve aynı zamanda bir düşünür olan Hatemi Senih, “İlmin Felsefî Kıymeti” adlı...

Tatilde okunması için neler önerdiler?

Sizleri bilmem ama ben, okumak isteyip de bir türlü fırsat bulup okuyamadığım, öncelikli okumalardan bir türlü sıra gelmeyen kitaplara kütüphanenin bir köşesinde rastladığımda; 2-3...

İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu

 “İnsan soyunun düşmanlarıyla yalnızca kendin için değil, zira tam özgürlük gününü göremeyebilirsin , ama memedeki çocuk için boğuşuyorsun.”   Londra Yazışma Derneği’nin gezideki temsilcilerine gönderdiği talimat,...
0

Your Cart