Ana sayfa Etiketler Kültür

kültür

Bir grup aydın tartışıyor: Kültür

Edge.org adresimde mukim Edge, John Brockman ve bir grup biliminsanının 1981 yılında oluşturduğu The Reality Club adlı oluşumunun uzantısı. “Yeryüzü bilgisinin sınırlarına ulaşmak amacıyla,...

Tek yol karşı-kültür!

Sürekli olarak reel siyaset ile iştigal etmek, Haziran Ruhu’nun asıl gücünü ıskalamak anlamına geliyor. Bunun yerine, her gün, her yerde, her an iktidarın hegemonyasının...

Saygı ve tapınma

Eşitsizlikçi saygı anlayışının beden diline yansıyan biçiminin dereceleri bir grafikle gösterilebilir: Söylenenlere karşı çıkılmadığının hafif baş eğişleriyle gösterilmesi. Sonra açık bir saygı gösterisi olarak...

Anadolu kültüründe çevirinin dünü, bugünü…

Döneminde hangi dil geçerliyse, anlaması gereken çevre hangi dili anlıyorsa Anadolu tarihinde o dile çeviri yapmak en eski çağlardan bu yana gelenekselleşmiştir. Bu dönem,...

Anadolu Kültüründe Ağaçlar: Çınar ağacı düzenin ve otoritenin sembolü

Çınar, binlerce yıldan bu yana Anadolu’da hükümdarın, yasal yaptırımların sembolüdür. Erkeksi bir hakimiyetin kurallarının uygulandığı antik dönemde kadınların kılık ve kıyafetlerinin kontrolünün de sembollerindendir....

Konya Ovası’nda tarihöncesi bir yerleşme: Çatalhöyük

Çatalhöyük’te ekonomik, politik ve sosyal farklılaşmanın olmadığı düşünülüyor. Bu yerleşmede evler, toplumsal yaşamın merkezindeydi. Ev içindeki günlük eylemler sıkı bir biçimde rutine bağlanmış ve...

Sicilya’nın renkli Arap-Kuzey mutfağı

Sicilya 12. yüzyılda Normanlar tarafından işgal edildi. Tarihi geçmişi boyunca adalı yerel kültürlerin yanı sıra Arap kültürünün izlerinin yansıdığı mutfak kültürü, kuzeyli kavimlerin Sicilya’yı...

Erkek tanrıların ağacı: Sedir

Sediri gördüğünüzde, önce bir seyredin uzaktan o güzel endamını, sonra dokunun ona, eğer katranı sızmışsa dışarıya mis gibi kokusunu çekin içinize. Hititlerin de dediği...

Müzik sanatından yola çıkarak Kültürel yozlaşmanın sosyolojik alt yapısı üzerine

Kapitalist yapı ancak ”kâr ederek geçim sağlama” ve dolayısıyla “daha çok tüketme” ölçütleriyle devinebiliyor. İnsanın doğal gereksemesi olan sanat, “sunum-istem / arz-talep” çarkları arasına sıkışmış....

Anadolu kültüründe ağaçlar

Niçin Anadolu’da bazı ağaçlar diğerlerinden daha farklı ritüellere konu olmuş? İncir niçin Tanrıça Demeter’e, Meşe niçin Anatanrıça Kibele’ye özgülenmiş? Acaba antik dönemden günümüze kalan...
0

Your Cart