HHÇ site için ilan 2

Tükürükteki bir molekül yara iyileşmesinde etkili rol oynuyor

Ağız içi yaralar

Ağız içi yaralarımız diğer yaralarımıza göre daha hızlı ve etkin iyileşir. Peki ama neden?

FASEB (http://www.faseb.org/) Bülteni’nde yayımlanan yeni bir çalışmada, ağız içi yaraların, vücudun diğer bölgelerindekilere göre neden daha hızlı ve etkin iyileşebildiği araştırıldı. Şimdiye kadar kapsamlı rolü tam anlaşılamasa da, tükürüğün bu iyileşmede etkili olduğu bilinmekteydi.Bu çalışmada, kan damarı oluşumu olarak bilinen angiogenesis sürecine tükürükte bulunan histatin -1 peptitinin etkisi incelendi. Bu peptit, yara iyileşmesinde önemli bir etkinliğe sahipti. Araştırmacılar, tıpkı hücre göçü ve bağlanmasında olduğu gibi histatin-1’in, damar oluşumunu da desteklediğini gösterdiler.

Şili Santiago Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışmayı yürütenlerden biri olan Vicente A. Torres’e göre, bulguları, ağız yaralarıyla deri yaraları arasında görülen iyileşme farklılıklarının altında yatan nedeni bulmak için yeni bir yol açmıştır. Bu sayede büyük olasılıkla ağız dışındaki yara iyileşmelerine daha doğru bir tedavi yaklaşımı söz konusu olabilecektir.

Bu çalışma 3 ortamda deneylenmiştir. 1) Kan damarı endoteli hücre kültürü, 2) hayvan modellemesi olarak tavuk embriyosu, 3) sağlıklı vericilerden alınan tükürük örnekleri. Bu üç model kullanılarak histatin-1 ve tükürüğün kan damarı gelişimini arttırdığı belirlendi. Araştırmacılar şimdi bu bulgudan hareketle çalışmayı genişletip, bu molekülün, çeşitli materyallere ve implantlara dahil edilerek yara iyileşmesine yardım etmesini hedefliyorlar.

Çalışmayı yapan uzmanlardan Thoru Pederson’a göre elde edilen sonuçlar bizlere epey geniş bir kapı açmıştır. Aynı zamanda hayvanların ve zaman zaman çocukların kendi yaralarını neden yaladıklarını da anlaşılır kılmaktadır.

 

Çeviren: Dr. Ebru Oktay

 

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807110331.htm

 

Gazzali

Hasan Aydın

gazzali_kapak

Bir İslam düşünürü olarak, klasik İslam düşüncesinin evriminin zirvesini ve en yalın ifadesini temsil eden Gazzâlî’yi inceleyen Hasan Aydın’ın bu […]

50 Soruda Dil Felsefesi

Atakan Altınörs

kapak_dil felsefesi

Dilin mahiyetini/neliğini düşünce, kültür, varlık ile ilişkilerinde soruşturan yanıyla felsefeyi konu alan 50 Soruda Dil Felsefesi, “50 Soruda” dizisinin 14. […]

Matematiğin Mizahı

Ali Törün

kapak_matematigin mizahı

Matematik, bilinenle bilinmeyen, görünenle görünmeyen arasında ilişki kurmayı öğretir bize. Elinizdeki kitapta, matematikçi Ali Törün’ün Edebiyattaki Matematik, Meşhur Problemler ve […]

+Caz

Caz, Siyahların, Amerikan toplumunda beyaz ırkçılığına, Ku-Klux-Klan’a, ırk ayrımcılığına karşı verdikleri uzun ve acılı mücadeleler boyunca, Amerikan Yerlileri ve dünyanın […]