HHÇ site için ilan 2

Tükürükteki bir molekül yara iyileşmesinde etkili rol oynuyor

Ağız içi yaralar

Ağız içi yaralarımız diğer yaralarımıza göre daha hızlı ve etkin iyileşir. Peki ama neden?

FASEB (http://www.faseb.org/) Bülteni’nde yayımlanan yeni bir çalışmada, ağız içi yaraların, vücudun diğer bölgelerindekilere göre neden daha hızlı ve etkin iyileşebildiği araştırıldı. Şimdiye kadar kapsamlı rolü tam anlaşılamasa da, tükürüğün bu iyileşmede etkili olduğu bilinmekteydi.Bu çalışmada, kan damarı oluşumu olarak bilinen angiogenesis sürecine tükürükte bulunan histatin -1 peptitinin etkisi incelendi. Bu peptit, yara iyileşmesinde önemli bir etkinliğe sahipti. Araştırmacılar, tıpkı hücre göçü ve bağlanmasında olduğu gibi histatin-1’in, damar oluşumunu da desteklediğini gösterdiler.

Şili Santiago Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışmayı yürütenlerden biri olan Vicente A. Torres’e göre, bulguları, ağız yaralarıyla deri yaraları arasında görülen iyileşme farklılıklarının altında yatan nedeni bulmak için yeni bir yol açmıştır. Bu sayede büyük olasılıkla ağız dışındaki yara iyileşmelerine daha doğru bir tedavi yaklaşımı söz konusu olabilecektir.

Bu çalışma 3 ortamda deneylenmiştir. 1) Kan damarı endoteli hücre kültürü, 2) hayvan modellemesi olarak tavuk embriyosu, 3) sağlıklı vericilerden alınan tükürük örnekleri. Bu üç model kullanılarak histatin-1 ve tükürüğün kan damarı gelişimini arttırdığı belirlendi. Araştırmacılar şimdi bu bulgudan hareketle çalışmayı genişletip, bu molekülün, çeşitli materyallere ve implantlara dahil edilerek yara iyileşmesine yardım etmesini hedefliyorlar.

Çalışmayı yapan uzmanlardan Thoru Pederson’a göre elde edilen sonuçlar bizlere epey geniş bir kapı açmıştır. Aynı zamanda hayvanların ve zaman zaman çocukların kendi yaralarını neden yaladıklarını da anlaşılır kılmaktadır.

 

Çeviren: Dr. Ebru Oktay

 

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807110331.htm

 

Marie Curie

Eve Curie

Marie curie_kapak

“Marie Curie” derken sözünü ettiğimiz değer, iki Nobel Ödülü almak ve gelmiş geçmiş en büyük bilimcilerden biri olmak değil. Bunlar […]

50 Soruda Üniversite

İzge Günal

kapak_üniversite

Prof. Dr. İzge Günal, “50 Soruda” dizisinin 15. kitabı olan 50 Soruda Üniversite’de, üniversite gibi çok geniş bir konuyu, hem […]

KAPAK (1)

Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım

kapak_bilimin onculeri5

Onlar, insanlığın gerçeği arayışında, düşüncesinin önündeki engelleri yıkıp geçtiler. Onlar, insanlığın evreni ve doğayo algılayışını kökten değiştirdiler. Onlar evrenin sırlarına […]