HHÇ site için ilan 2

KAPAK DOSYAMIZ: Bilimin ve felsefenin doğuşu: MİLET OKULU

BG-167-kapak

Rıfat Saltoğlu kaleme aldı…

 

Bilimin ve felsefenin doğuşu:

MİLET OKULU

 

Thales: İlk doğa filozofu

Anaksimandros: Kozmolojide devrim

Anaksimenes: Değişimin açıklanması

 

“Miletoslu düşünürler, mitolojik evren tasarımlarını kökten dönüştürecek bilimsel buluşlara imza attılar. Güneş tutulmasını öngördüğü söylenen Thales bir gökbilimci olarak ünlenmiş; Anaksimandros Yer’in evrenin merkezinde hiçbir şeye dayanmadan durduğunu ve gökcisimlerinin görünürde karmaşık ve düzensiz devinimlerinin geometrik modeller kullanılarak açıklanabileceğini ileri sürmüş; Anaksimenes ise seyrelme ve yoğunlaşma düşüncesiyle modern matematiksel fiziğe giden yolu açan bir ilke keşfetmiştir. Miletoslu filozoflar dünya düzenini “tasarım” kavramıyla açıklamadılar. Bu yaklaşım felsefe açısından son derece önemli sonuçlara yol açmıştır. “Doğa” derken canlı, kendisindeki değişimleri başlatabilen ve dünyanın kendisinden meydana geldiği, gerçek bir maddi tözü anlıyorlardı.”

Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

kapak_egede_kurtulus_savasi.indd

Mektuba dökülmüş anılardan Ege’de Kurtuluş Savaşı Yunan işgali sırasında Ege’de yaşanan olayları, bizzat yaşayanlar aktarıyor! İzmir ve çevresinde, işgal sırasında […]

Evrim Kuramının Dayanılmaz Bilimselliği

Yaman Örs

460798b

Evrim Düşmanlığı Bilim Düşmanlığıdır; Bu ise, Gerçek Düşmanlığı… Prof. Dr. Yaman Örs, ülkemizde evrim kuramına yönelik gerici saldırılara karşı mücadelenin […]

50 Soruda Yer'in Evrimi

Mehmet Sakınç

yerin evrimi

yerin evrimi jeolojik ve biyolojik evrim iç içe Mehmet Sakine Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda” dizisinin altıncı kitabı olan […]

Marie Curie

Eve Curie

Marie curie_kapak

“Marie Curie” derken sözünü ettiğimiz değer, iki Nobel Ödülü almak ve gelmiş geçmiş en büyük bilimcilerden biri olmak değil. Bunlar […]