HHÇ site için ilan 2

KAPAK DOSYAMIZ: YARATICILIĞIN KÖKENİ VE EVRİMİ

yaratıcılık

Alâeddin Şenel yazdı…

Yaratıcılığın ve sanatın biyolojik evrimsel kökleri, kültürel evrimsel açılımı ve yararlı-güzel dengesi

- Yetenekler doğuştan mı gelir?

- Yaratıcı özne Tanrı mı, insan mı?

- Sanal özne yaratma eğilimi nasıl gelişti?

- Sınıflı toplumda sanat, yaratıcılık ve güzel-yararlı ilişkisi

- Günümüzde aşkınözneler ve şaşkın özneler

“İnsan, kültürel evrim süreci içinde yaşayan; yaşamının hemen her alanında, sistemli olarak, maddesel ve simgesel araçlar yapıp kullanan; bu araçlarını değiştirip geliştiren; sınırsız denebilecek bir bellek ve çağrışım yetisine sahip olan; bu yetisiyle, yalnızca ‘an’ içinde değil, aynı zamanda (kafasının içinde) hem geçmiş hem gelecek zaman içinde yaşayan; dolayısıyla hem nesneler hem simgeler evreninde var olan; hem rasyonel hem duygusal düşünüp davranabilen; bilinen evrenin bilen ve eyleyen tek gerçek öznesi, dahası tek yaratıcı özne olan toplumsal bir canlı türüdür.”

Daha fazlasını okumak için lütfen tıklayın…

Gazzali

Hasan Aydın

gazzali_kapak

Bir İslam düşünürü olarak, klasik İslam düşüncesinin evriminin zirvesini ve en yalın ifadesini temsil eden Gazzâlî’yi inceleyen Hasan Aydın’ın bu […]

50 Soruda Psikiyatri

Ali Nahit Babaoğlu

psikiyatri

“50 Soruda” dizisinin 11. kitabında, Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu, görevi normal ile anormali birbirinden ayıran sınırları saptamak olan psikiyatriyi, […]

50 Soruda Evren

Çağlar Sunay

50 soruda evren

Ülkemizin az sayıdaki nitelikli popüler bilim yazarlarından Çağlar Sunay, “50 Soruda” dizisinin onuncu kitabı olan 50 Soruda Evren’de, bilimin geçmişindeki […]

Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım

kapak_bilimin onculeri5

Onlar, insanlığın gerçeği arayışında, düşüncesinin önündeki engelleri yıkıp geçtiler. Onlar, insanlığın evreni ve doğayo algılayışını kökten değiştirdiler. Onlar evrenin sırlarına […]