HHÇ site için ilan 2

Mars’da suyun varlığı için daha güçlü kanıtlar

Mars

Mars’ın yüzeyinde nehir birikintileri bulunmaktadır ve 3,5 milyar yıldan da öncesinde yüzeydeki sıvı suyu destekleyebilen bir yüzey ortamı olduğu kaydedilmiştir. Mars’ın Aeolis Dorsa adındaki bir bölümü, Mars’ta görülmüş en muhteşem ve yoğun bir şekilde yığılmış nehir birikintilerinin bazılarını içerir.

Bu birikintiler uydu görüntülerinden gözlemlenebilirler, çünkü onlar “topografik inversiyon” (bir zamanlar birikintilerin doldurduğu topografik olarak alçak nehir kanallarının gezegenin yüzeyinde sırtlar oluşturacak şekilde ortaya çıkarılması) olarak adlandırılan bir süreç geçirmişlerdir.

B.T. Cardenas ve Jackson Jeoloji Okulu’ndan (Jackson School of Geosciences) çalışma arkadaşları, yörüngedeki uydu kameralarından elde ettikleri yüksek çözünürlükteki görüntüleri ve topografik verileri kullanarak, göçebe kıyı şeridi tarafından kontrol edilen akarsu çökeltileri istifleme modelleri ve sedimentasyon stillerindeki değişiklikleri belirliyorlar. Ayrıca bu sırtların bir altkümesinde nehrin eski taşınma yönünü ölçmek için bir yöntem geliştiriyorlar.

Bu ölçümler birlikte, araştırılan nehir birikintilerinin bir zamanlar gömük vadileri doldurduğunu göstermektedir. Dünya üzerinde gömük vadiler, genellikle denizel denge seviyesinin (östatik) sırasıyla alçalması ve yükselmesi ile yarılmış ve doldurulmuştur.

Cardenas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma alanlarında, büyük bir su gövdesindeki benzer alçalma ve yükselme seviyelerinin, eski vadilerin oluşumunu zorladığı sonucuna vardılar. Dünya üzerindeki denizel denge seviyesi değişikliklerine benzer bir ölçekte olan ve her biri 50 metreyi aşan su seviyesi düşüş ve yükselişlerin birçok bölümünü gösteren çapraz kesme ilişkileri vadi ölçeğinde gözlemlendi.

 

Mars'da su

Görsel açıklaması: Noktalı beyaz ok, dirsek barı büyüklüğü ve nehir göçünü kaydederek kavisli katmanları göstermektedir. Eski vadi duvarlarının sınırları dokusal ve albedo değişiklikleri ile belirlenmiş ve ayrıca yanal nehir göçüyle ilişkilendirilmiştir. Dirsek barlarının üstünde yığılmış ve tamamen noktalı beyaz ve noktalı siyah çizgiler arasında sınırlandırılmış bölgede topografik olarak ters çevrilmiş nehir birikintilerinin sırtlar olarak ortaya çıkması görülmektedir (örneğin, siyah ok). Bazı yerlerde (örneğin, noktalı beyaz okun güneyi) sırtların noktalı sınırlara karşı akması bir zamanlar akışın vadi duvarı boyunca yeniden yönlendirildiğini gösterir.

 

Böylesi büyük su seviyesi dalgalanmaları ve kıyı şeridi hareketlerinin, nehir birikintileri tarafından kaydedilmesi, sonuç olarak, katastrofik hidrolojik olayların beklenmediği akım aşağı su kütlesinin uzun vadeli stabilite kontrolünde olduğunu öneriyor.

 

Çeviren: Yıldız Mutlu

İTÜ Uzay Mühendisliği

 

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918123518.htm

Neden, Hangi, Nasıl Matematik

Ahmet Doğan

kapak_Matematik

‘Matematik Yaramazdır’ kitabının yazarı matematik öğretmeni Ahmet Doğan, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, matematik öğretmenin ve öğrenmenin inceliklerini ve hazzını ele […]

"gel ey seher" SAVAŞ EMEK KİTABI

Nalân Mahsereci

YSE kapak

Allah Peygamber Kitap

Hikmet Kıvılcımlı

kapak_APK

Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye sosyalist hareketinin özgün tarih tezleriyle bilinen önderlerinden. Kıvılcımlı bu eşsiz eserinde, tarih tezinin ışığında, günümüz toplumu açısından […]

Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu

Hasan Aydın

neden

BASKISI YOK   Bu kitabın, birbiriyle ilişkili dört temel amacının olduğunu söylemek olasıdır. İlki, insanlığın düşünsel serüveninde felsefi düşüncenin öncüsü […]