HHÇ site için ilan 2

Neandertal ile Homo sapiens özelliklerinin birleştiği fosiller

Neandertal ve Homo sapiens özellikli kafatasları

İlk insan ile Neandertal özelliklerini birleştiren iki fosil, tartışma yaratmış durumda.

İlk Neandertal fosili 1850’lerde keşfedildiğinden beri biliminsanları, insanlar ve akrabaları arasındaki farkı tartışıyordu. İki tür kesinlikle çiftleşti, ancak aralarında Neandertallerin büyük kaş kemikleri ve ayırıcı DNA’larından kaynaklanan büyük farklar bulunmaktadır. The Washington Post için Ben Guarino’nunhazırladığı haber, hem insan hem de Neandertal kafataslarına dair tartışmaya ilginç bir boyut kattı.

Science dergisinde yer alan yeni bir makalede açıklanan kafatasları, Çin’in Lingjing kentinde 2007 ve 2014 yıllarında keşfedildi, fosiller 100.000 ila 130.000 yaşındaydı. Araştırmacılar, özelliklerin kolajı nedeniyle onları “morfolojik bir mozaik” olarak adlandırıyor.

Fosiller, Neandertallerin kulak kanallarıyla, Doğu Avrasya insanlarının kısa ve düz kafataslarına ve erken Eski Dünya insanlarıyla benzerliklere sahipler.

Kafatasları, tamamen farklı türlere ait görünmekte olup insan ya da Neandertal’e ait değildir, fakat her ikisinin de özelliklerini paylaşan ayırıcı özelliktedir.Yapılan bir açıklamaya göre, insanoğlunun kuzeni olarak hem insanlar hem de Neandertallerle birlikte yaşadıkları düşünülen Denisovanlarolabilirler. SmartNews’in 2015’te bildirdiği gibi, sadece iki diş ve bir parmak kemiği Denisovanlar hakkında biliminsanlarına ipucu vermişti.Fakat Science Magazine’den Ann Gibbons, uzmanlarla yaptığı görüşmede, araştırma ekibinin bulgularla alakalı olarak bu kelimeyi kullanmaktan kaçındıklarını belirtti. Takım kafataslarının Denisovanlara ait olup olmadığı konusunda açık bir görüş belirtmiyor. Ama Gibbons’a, “bir tür bilinmeyen veya yeni arkaik insan olduğunu” düşündüklerini belirttiler.Kafatasları, çok sayıda insansı türünün bulunduğu bir dönemde Doğu Asya’da bölgeye özgü evrimi işaret ediyor gibi görünüyor.

Makalenin yazarlarından biri olan Erik Trinkaus, kafataslarının insan fosil kayıtlarındaki boşluğu dolduran önemli bir kanıt durumunda olduğunu söylüyor.Bir açıklamada da kafataslarının “insanın evriminin birliği ve dinamik doğası”nı gösterdiği belirtildi.

Guarino’nun belirttiği gibi, ekip kafataslarından genetik materyal alamadı, bu yüzden analiz edilinceye ve diğer hominidler hakkında bildiklerimizle karşılaştırılıncaya kadar, hangi tür olduklarının anlaşılması imkânsız. Şimdilik kafatasları cevaplayamayacakları soruları gündeme getirdi.

 

Çeviren: Bünyamin Tan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Klasik Türk Edebiyatı YL

 

Kaynak:Erin Blakemore, http://www.smithsonianmag.com/smart-news/are-these-skulls-new-human-ancestor-species-180962370/

ot_kapak

Sosyal Sınıflar, Kültürler ve 13. yüzyıl Anadolu Devrimi, 13. yüzyıl Anadolu’sunda örgütlü olarak kulluktan kurtulma sürecini başlatmış olan insanlığın serüvenidir. […]

Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım

kapak_bilimin onculeri5

Onlar, insanlığın gerçeği arayışında, düşüncesinin önündeki engelleri yıkıp geçtiler. Onlar, insanlığın evreni ve doğayo algılayışını kökten değiştirdiler. Onlar evrenin sırlarına […]

Din-Ahlak ve Saygı-Biat Üzerine Aykırı Yazılar

Alâeddin Şenel

din ahlak

Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında “ahlak” kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak […]

Hz. Muhammed ve Kuran

Hasan Aydın

+Hz. Muhammed Kuran

Bu eserinde Hasan Aydın, Kuran’ın ayrıntılı bir okumasını yaparak Müslümanlığın kutsal kitabının zaman ve mekâna bağlı tarihsel niteliğini kanıtlıyor. Hz. […]