Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Hasan Aydın

Hasan Aydın

Avatar
29 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Modern Türkiye’nin bitmeyen sorunu: Dinî eğitim – laik eğitim ikilemi

0
Dinî eğitim mi, laik eğitim mi ikilemine yanıt bulmak için hangi insan tipinin felsefi açıdan daha doyurucu, daha ikna edici ve daha başarılı olduğunu...

Ortaçağ İslam dünyasında bilim ve felsefe neden geri kaldı?

0
İslam dünyasında 12. yüzyıldan sonra bilimsel-düşünsel etkinlikler giderek kaybolmuş, İslam toplumları geçmişi tekrara başlamıştır. Başlangıçtaki atılımlar, Batı’dakine benzer bir bilimsel aydınlanma yaratamamıştır. İslam toplumunun...

İhvân-ı Safâ ve risâleleri üzerine: Sonsuz mutluluk için din ve bilim dersleri

0
İhvân-ı Safâ risaleleri, felsefi, dini, siyasi amaçları olan, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışmayı ilke edinen İhvân-ı Safâ topluluğunun eğitimi için...

Ebu Bekr Er-Razi: Bir aşk düşmanının aşka ilişkin düşünceleri

0
  Razi’ye göre, âşıklar ve cinsel arzu tutkunları, kendi kendilerini kontrol edememeleri ve şehvetlere boyun eğmeleri yüzünden, hayvanlık sınırını bile aşarlar. Aşkın ve cinsel şehvetin...

İslam kültüründe felsefenin krizi ve aydınlanma sorunu

0
İslam’ın klasik çağında felsefenin krize girmesine yol açan iç ve dış nedenler, felsefenin otonom varlığını korumasına engel oluşturdu, kelâm ve Gazzâlî’nin elinde Sünnileşen tasavvuf...

Fıkıhçı ve kelamcıların felsefe aleyhine fetvalarından örnek metinler: ‘Düşünüyor, o halde vurun!’

0
  “Filozofların kitaplarını okumak, içlerinde bulunan desise ve tehlike nedeniyle yasaklanmalıdır. İyi yüzemeyeni nehir kıyısında dolaşmaktan menetmek gerektiği gibi, halkı da bu kitapları okumaktan alıkoymak...
Jacques-Louis David’in Sokrates’in Ölümü adlı (1787) tablosu.

İsmail Hüsrev’in (Tökin) “Eski Yunanistan’da İçtimaî Fikirler” adlı makalesi Tarihsel Materyalizm ışığında Eski Yunan’daki...

0
İsmail Hüsrev, daha çok iktisat tarihindeki çalışmaları ve Kadro dergisindeki yazılarıyla tanınıyor. Bu yazı, Hüsrev’in Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası’nda 1927 yılında yayınlanan ve tarihsel...
Yaratılış

Modern bilime yönelik eleştiriler bağlamında din-bilim ilişkisi

0
Modern bilim paradigmasının kimi öğeleri elbette eleştiriye açıktır. Ne var ki, postmodern bilim anlayışını savunanlar, öyle görünüyor ki, neoliberal dünyanın sloganı olan “her şey...
Hatemi Senih

Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası Hatemi Senih Sarp’ın ‘İlmin Felsefî Kıymeti’ adlı makalesi üzerine

0
Cumhuriyetin Aydınlanma odaklı kültürel devrimini ve seküler dünya görüşünü içselleştirmiş bir öğretmen ve aynı zamanda bir düşünür olan Hatemi Senih, “İlmin Felsefî Kıymeti” adlı...
yaratılış

Geçmişten günümüze İslam felsefe geleneğinde “Öncesiz Tasarımcılık”

0
Evrenin öncesiz bir tasarımın, tanrısal tasarımın ürünü olduğunu söylemek, evrenin nasıl ve neden var olduğu sorusuna sınanabilir ve doyurucu bir yanıt vermediği gibi, oluşun...
0

Your Cart