Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Hasan Aydın

Hasan Aydın

45 HABERLER 0 YORUMLAR

Laiklik: Tanrı odaklı epistemeden, insan odaklı epistemeye

0
Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ Felsefe Bölümü Laikliğin ülkemizde, siyasi, hukuki ve hatta felsefi temellerini hümanist Cumhuriyet aydınlanmasıyla bulduğunu söylemek olasıdır. Bu anlamıyla modern Türkiye’nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün, gelenekçi muhalefet karşısında sık sık laikliğin dinsizlik olmadığını (Atatürk, 2010: 21), İslam’da ruhban sınıfı bulunmadığı için bir din olarak İslam’ın laik yaklaşıma daha müsait olduğunu ileri […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İslamileştirme ve kültürel şizofreni

0
Hasan Aydın İslam dünyası, tarihsel süreçte iki büyük sarsıntı geçirmiştir. İlki, 7-8. yüzyıllarda, İslam’ın fetih hareketleri sonucu kuzeye yayılmasıyla birlikte, Eski Yunan, Hint ve İran entelektüel-bilimsel...

Özcülük ve anakronizm Toplumların ve kavramların evrimini yok saymak

0
Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ Felsefe Bölümü İnsan düşüncesinin tarihsel evrimine bakıldığında, onun temelde birtakım gerçekliklerle ilişki içerisinde kavramlar üretme, kavramlar arası ilişkiler kurma ve üretilen kavramların içeriklerini dönüştürme süreci olduğu görülür. Bu haliyle gerek mitolojik, gerek dinsel, gerekse felsefi ve bilimsel düşünce, nitelikleri farklı olsa da, yeni kavramlar üretme, üretilen kavramlar arasında ilişkiler kurma, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İbn Rüşd’de nedensel zorunluluk bağlamında irade özgürlüğü sorunu

0
İslam’ın klasik çağında, İslam filozoflarıyla İslam kelâmcıları, özellikle Eş’arîler arasında yaşanan en temel tartışmalardan birisi Tanrı-evren ilişkisi bağlamında ortaya çıkan nedensellik sorunudur. Tartışmalar irdelendiğinde sorunun dört temel konuyla ilişki içerisinde ele alındığı görülür. İlki, Tanrı’nın kudretinin nasıl yorumlanacağı; ikincisi, nedensel ilişkinin zorunlu olup olmadığı; üçüncüsü, mucizenin imkanı; dördüncüsü ise insanın irade özgürlüğünün nasıl temellendirileceğidir. Kimi […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Aydınlanma bağlamında türban tartışmaları

0
Aydınlanma, Kant’ın meşhur söylemiyle, “İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.” Bu ergin olmayış durumu, aslında, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanmayışıdır. Kant’a göre insan bu ergin olmayışa kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedeni de aklın kendinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası Amacı ve içeriği hakkında birkaç söz

0
Türk düşünce geleneğinde, Meşrutiyet’ten itibaren Mecmua-i Fünun, Yeni Felsefe Mecmuası, Felsefe Mecmuası, Ceride-i Felsefe, Dergah, Ay­dınlık, Yeni Fikir, Hayat gibi felsefî içerikli pek çok dergiye rastlanır (1). Bunlar arasında Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası, özgün bir yere sahiptir; çünkü Cumhuriyetten sonra yayımlanan ilk felsefe dergileri arasındadır. Modern Türkiye’nin köklü devrimlerle kurulmaya çalışıldığı kritik bir aşamada, 1927-1930 […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Prof. Dr. Hasan Aydın ile söyleşi Türkiye’de felsefenin dünü, bugünü ve yarını

0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın ile Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye’de felsefenin dünü, bugünü ve yarını üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide, 100 yıllık süreçte felsefe alanında neleri başardık, neleri başaramadık, bir felsefe geleneği/gelenekleri yaratabildik mi, filozoflar yetiştirebildik mi, felsefe alanında ne türden sorunlar var vb. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Kültürel görelilik: Doğrular ve yanlışlar

0
Terry Eagleton’un ifadesiyle son derece karmaşık bir sözcük olan kültür, başlıca dört anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. İlki, sanatsal ve düşünsel eserler toplamı; ikincisi, ruhsal ve zihinsel gelişim süreci; üçüncüsü, insanların yaşamlarına yön veren değerler, gelenekler, inançlar ve simgesel pratikler; dördüncüsü ise, bir bütün olarak yaşam tarzıdır.(1) Kültürel görelilikten söz edenler, genelde kültürün son iki anlamına odaklanırlar. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ortaçağda felsefe: farklı gelenekler ve temel karakteristikler

0
Ortaçağ felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği barındırır. Bunlar, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm olmak üzere üç tek-tanrılı dinin yaygın olduğu kültür atmosferinde yeşerir. Dolayısıyla, ortaçağ nitelemesinin, Antik Yunan’da ortaya çıkan felsefenin, üç tek-tanrılı dinin egemen olduğu kültür atmosferinde yetişen düşünürler tarafından alımlanmasına gönderme yaptığını söylemek olasıdır. Tarihsel bakımdan Ortaçağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Deprem, din ve teodise

0
Deprem gibi doğal felaketleri Tanrı ile ilişkilendiren, insanî kötülüğe ya da dinsel buyrukları çiğnemeye veyahut günaha karşı tanrısal bir ceza veya ilahi bir uyarı yahut imtihan olarak gören bakış açısının kökleri nelerdir? Hangi paradigmanın ürünüdür? Ve bu paradigma, felsefî ve teolojik bakımdan ne türden sorunlara yol açmaktadır? Deprem, yer sarsıntısı veya halk arasındaki deyişle zelzele, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart