Ana Sayfa 214. Sayı Gazzâlî’nin siyasal teolojisinde seçkincilik ve sıradancılık öğretisi ve kimi sonuçları

Gazzâlî’nin siyasal teolojisinde seçkincilik ve sıradancılık öğretisi ve kimi sonuçları

365

Seçkincilik ve sıradancılık öğretisi, peygamberlik ve velilik kurumunu temellendirirken insansal düzeyde varlıkbilimsel açıdan varlıklar arasında hiyerarşik bir düzen kurmakta ve bu düzene bağlı olarak bir yandan bilgiyi tümüyle seçkinlere özgü kılmakta ve onların bir ayrıcalığı olarak görmekte, diğer yandan ise, seçkinlerin elde ettiklerini söyledikleri kimi bilgileri halktan saklamalarına neden olmakta, seçkinci gruba siyasileri de dâhil […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikMachiavelli, Meslier, Marx ve din
Sonraki İçerikDİN: Kimlerin güdümündedir?
Kimleri avutur?
Kimlerden yana yontan bir araç olarak kullanılır?