Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Hasan Aydın

Hasan Aydın

Avatar
29 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

İslam’ın ütopyası: Cennet

0
Acaba, peygamberlerce ortaya konan cennet ütopyası, Tanrısal olduğu söylense de, o ütopyayı ortaya koyan peygamber ve seslendiği toplumun hayal dünyasını aşabilmiş midir? Bu sorunun...

Eğip bükmeden eğitmek, ama nasıl?

0
Eğitimin ödevi, eğip bükmek değil, kişilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gizilgüçlerini geliştirmelerine, yaratıcılıklarını serimlemelerine, bilgi ve değer üretilmesine olanak sağlayarak bilgili ve erdemli bir...

Kuran’da yaratılış öyküsü ve insanın serüveni

0
Kuran’ın anlattığı yaratılış öyküsü bildik bir öyküdür; Sümerlilere değin izi sürülebilir. Öte yandan öykü, çok somuttur. Gündelik bedevi yaşamının, somut fiillerine gönderme yapmaktadır. Tüm...

Felsefi açıdan ‘inanmak’ ya da ‘inanmamak’

0
Kanımca, teorik olarak, teizm ne kadar mümkünse, ateizm de o kadar mümkündür. Teistlerin ateistlerden daha fazla olmaları, teizmin ateizmden daha makul olmasından değil, onu...

Biliş, dil-kültür ilişkileri bağlamında Kuran Kuran mutlak mı? Kuran zaman ve mekândan bağımsız mı?

0
İslam dinsel bildirilerinin söylem olarak her asırda geçerli genel hakikatleri içerdiği iddiasının, nesnel bir temeli yoktur. Kuran, 7. yüzyıl Araplarının, dili, kavramları, kültürü, genel...

Kuran’da kölelik ve cariyelik

0
Kuran hiçbir ayetinde, köle ve cariyeliği kaldırdım dememiş, Hicaz bölgesindeki uygulamayı reforme ederek devam ettirmiştir. Hatta Medine döneminde, kurulan Medine İslam devletinde, köle ve...

Bir aydınlanma savaşçısını daha yitirdik

0
Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye gerçekten değerli, çalışkan, umutvar, yeri doldurulmaz örnek bir bilim ve düşünce insanını yitirdi. Bir aydınlanma...

İslam düşünsel birikimiyle hesaplaşma ve Gazzâlî eleştirisi: İbn Rüşd

0
İbn Rüşd, İslam düşüncesinde bir eleştiri filozofu olarak belirir. Gazzâlî’nin felsefeye yönelttiği saldırıların kapsamlı bir eleştirisini ortaya koyar. Gazzâlî’nin felsefeyi reddeden ve tasavvufa yönelen...

İslam siyaset felsefesi ve siyaset kuramları

0
Sunuş Siyaset felsefesi söz konusu olduğunda, ülkemizde uzun süredir, Batı tarzı siyaset geleneklerinin tartışıldığı, Batılı filozofların görüşlerine öncelik verildiği, Batı tarzı siyaset yazınının öncelendiği söylenebilir....
0

Your Cart