Ana Sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

Bilim ve Gelecek, bilimsel bilginin topluma yayılması için uğraş veren ve bilginin toplumsal yarar için kullanımının sağlanmasını savunan bir yayın kolektifidir. Yayınlarında bilimsel haberleri sıradan gelişmeler gibi aktarmayı değil, aynı zamanda felsefi ve toplumsal boyutlarıyla ve insanlığa sunduğu katkıları açısından yorumlamayı ve sorgulamayı esas alır.

Kolektif, ilk sayısını 2004 yılı Mart ayında çıkardığı Bilim ve Gelecek dergisini, o günden bu yana kesintisiz yayımlamaktadır.

2007 yılında da Bilim ve Gelecek Kitaplığını kurarak, kitap yayımcılığına başlamıştır.12 Kasım 2007 tarihinden itibaren 60 kitap çıkartmış ve Şu ana kadar 60 kitap yayınlamış yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerdeki kataloglarda yer almış uluslararası nitelikte bir yayınevidir”

Bilim ve Gelecek, web sitesinde hem yıllardır bilim yayıncılığı alanında ürettiği zengin bilimsel, felsefi içeriği aktarmakta, hem yayın yelpazesine ve toplumcu bilim yayıncılığı çizgisine uygun özgün içerikler üretmektedir. Evreni, doğayı, toplumu ve insanı anlamak isteyen, merak duygusunu canlı tutabilen okurlara seslenen aylık popüler bir bilim dergisi, web sayfası ve kitaplar hazırlamaya çalışmaktadır.

Bilim ve Gelecek Yayın Kolektifi, gerek aylık popüler bilim dergisi Bilim ve Gelecek’te, gerek web sayfasında, gerekse çıkardığı kitaplarda, yaşamda asıl yol göstericinin bilim olduğunu işaret etmekte; Aydınlanmacı bir yaklaşımı benimsemekte;  aynı zamanda bilimi toplumsal sistemin üstünde bir etkinlik alanı olarak değerlendirmemekte, insanlığa getirdikleri ve götürdükleri açısından sorgulanması gerektiğini söylemektedir.

Bilim ve Gelecek Kitaplığı, Ocak 2010’da başladığı “50 Soruda Bilim” başlıklı bir dizi kitabın yayımıyla, hem kendi içinde, hem de popüler bilim yayıncılığında önemli bir atılım yapmıştır. Bilimin temel kuramlarını ve alanlarını, soru-yanıt formatıyla, popüler düzeyde ele alan, birikimini yerli yazarlara yaslayan bu dizi, ülkemiz bilim yayıncılığı alanında bir ilktir.

2012 yılında “Başyapıtlar ve Öncüler Dizisi” başlığıyla yeni bir dizinin de yayımına başlayan Bilim ve Gelecek Kitaplığı bu diziyle, derinlemesine araştırmalar yapmak isteyen okurlara, belli bir alanın başyapıt niteliğindeki kitaplarını tanıtan, değerlendirmelerini sunan kılavuzlar hazırlamaktadır.

2013 yılında ise, bir diğer dizinin, biliminsanlarının portrelerini çizgi roman formatında ele alan “Çizgibilim Dizisi”nin yayımına başlanmıştır.

Bilim ve Gelecek Kitaplığı, sözü edilen diziler dışında da popüler bilim, felsefe ve politika alanında özgün kitaplar yayımlamaya devam etmektedir.