Soykırımdan kurtulanlar acılarını genlerle aktarıyor mu?

0
Soykırımdan sonra hayatta kalabilen kişilerin yaşadıkları travmadan kaynaklanan sıkıntıyı çocuklarına aktarabiliyor. Bir kişinin yaşam deneyimi, sonradan gelen kuşakları etkileyebiliyor. New York Mount Sinai Üniversitesi’nde Rachel...

Alkolizmde nöron sorumluluğu  

0
Görsel açıklaması: Araştırmacılar, alkol tüketiminin, beynin amaca yönelik davranışlarından sorumlu olan “dorsomedial striatum” bölgesinde yapısal ve işlevsel değişiklik yarattığını keşfetti. Araştırmacılar, bir başlandı mı ardı...

Düğümlerin mekaniğini sadeleştirmek

0
Düğüm mü atacaksınız? Öyleyse bu deneyi deneyin: Sol ucu sağın üzerinde olacak şekilde uçları çaprazlayın, sonra sol ucu alta getirin ve çıkarın, tıpkı ayakkabınızı...

Beyindeki hafıza bölümü sorunların çözümünde de rol alıyor

0
Görsel açıklaması: Hipokampus, problemlerin başarılı bir şekilde çözüldüğü zamanlarda kısmen aktif durumda. Hipokampus sayesinde hızlı ve başarılı kararlar verebiliyoruz. Beynin temporal lobunda yer alan hipokampus...

Standart modelin ötesinde bir parçacık etkinliği tespit edildi

0
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) araştırmacıları, parçacık fiziğinin standart modelini (evrendeki parçacıkların etkileşimlerini ve davranışlarını açıklamak için elimizde olan en iyi denklemler setini) hiçe sayan...

Eleştirel düşünme öğretilebilir!

0
Eleştirel düşünme gibi kişinin algılarına göre değişen bir olguyu öğretebilmek uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çocuklara eleştirel düşünmeyi öğretebileceğimizi...