Ana Sayfa Bilim Gündemi Bilgisayar simülasyonu ile iklim değişikliğine dair 4000 senaryo yaratıldı

Bilgisayar simülasyonu ile iklim değişikliğine dair 4000 senaryo yaratıldı

Paul Scherrer Enstitüsü'ndeki (PSI) araştırmacılar, iklim, küresel ekonomi ve küresel enerji sisteminin kapsamlı bir bilgisayar simülasyonunu kullanarak, ABD, Çin, İrlanda, Finlandiya ve İsveç'ten meslektaşlarıyla birlikte iklim değişikliğini azaltmanın farklı yollarını analiz ettiler. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonları yılda yaklaşık 42 milyar tondur.

152

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2020’den itibaren yalnızca 300 ila 600 milyar ton daha eklenmesi gerektiği ve küresel ısınmayı 1,5 ° Santigrat ile sınırlama hedefinin neredeyse ulaşılamaz olacağını hesapladı.
Psı’nin Enerji Sistemleri Analizi Laboratuvarı’ndan Evangelos Panos, “Bu bir aldatmaca olabilir, çünkü senaryolarımızın% 70’i dünyanın önümüzdeki beş yıl içinde 1,5 ° C hedefinin aşılacağını öngörüyor.”

Hangi önlemler en başarılı
İklim değişikliğiyle mücadele, çok sayıda siyasi, ekonomik ve sosyal kararın alınmasını gerektirmektedir. Ancak, bu kararlar belirsizlikle doludur. Karar vericiler, örneğin merkezi sorulardan birini yanıtlarken sağlam kanıtlar ararlar. Örneğin İsviçre’nin kendi belirlediği net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın bir yolu olarak hangi önlemler en büyük etkiye sahiptir ve aynı zamanda ekonomik olarak avantajlıdır?
Bu konuyla ilgilenen büyük bir bilgisayar simülasyonu şimdi bazı yanıtlar vermeye başladı. Burada sera gazı emisyonlarını azaltmanın yanı sıra enerji sağlamak ve kullanmak için iklim modellerini ekonomik modeller ve 1.200 teknolojiyle birleştirilmesi biçiminde bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın bir parçası olarak, bir süper bilgisayar, 2100 yılına kadar on yıllık adımlardaki olası gelişmeleri dikkate alarak dünyanın 15 bölgesi için 4.000 senaryo hesaplamıştır.
ABD’deki Columbia Üniversitesi’ndeki Enerji Sistemleri Modelleme Programı başkanı ortak yazar James Glynn, “Bu, karmaşık veri analizi ve görselleştirme teknikleri gerektiriyor” diyor. Son dosya 700 gigabayt veri içeriyor.
Evangelos Panos ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan çalışmayı benzersiz kılan şey, ilk kez entegre değerlendirme modellerinin, modellerin doğasında var olan belirsizliklerin çoğunu dikkate almasıdır. Önceki senaryolar tipik olarak, hangi teknolojilerin mevcut olacağı ve ne zaman, neye mal olacağı veya yenilenebilir enerjileri genişletme potansiyelinin ne kadar büyük olduğu gibi gelecekle ilgili tüm parametrelerin bilindiğini varsaymıştır.
Dahası, IPCC hesaplamaları yalnızca teknoloji seçeneklerine, yani belirli teknolojilerin seçilmesinin iklim üzerindeki etkisine odaklanır. İklim modellerinin doğasında var olan belirsizlikler ve iklimin ekonomik büyümeye nasıl tepki verdiği, nüfus eğilimleri ve politika önlemleri gibi diğer birçok belirsizlik gibi denklemin dışında bırakılmıştır.
University College Cork’tan ortak yazar Brian Ó Gallachóir, “Araştırmamızın en önemli katkısı, politika yapıcıların mevcut belirsizliklerin tam olarak anlaşılmasına dayalı olarak iklim eylemi hakkında somut kararlar almalarına izin vermesidir” diyor.

18 belirsizlik faktörü ve 72,000 değişken
Araştırmacılar çok sayıda değişken ve belirsizlik içeren senaryoları hesaplamak istediklerinde, genellikle Monte Carlo yöntemi olarak bilinen yönteme başvururlar. Monte Carlo yöntemi geleceği öngörmez. Evangelos Panos, “Bunun yerine, ne olursa olsun karar yollarından oluşan bir tür veri haritası oluşturuyor” diye açıklıyor. Mevcut çalışmada da her senaryo için 72.000 değişken ayarlanmıştır.
Columbia Üniversitesi’nden James Glynn, “Nüfus ve ekonomik büyüme, iklim duyarlılığı, kaynak potansiyeli, tarım ve ormancılıktaki değişikliklerin etkisi, enerji teknolojilerinin maliyeti ve enerji talebinin ekonomik kalkınmadan ayrılması gibi 18 belirsizlik faktörünü dikkate aldık” diye açıklıyor.


Bir enerji değişimine gidecek ulusal sistemleri kurmanın sağlam temelleri atılabilir
Siyasi ve ekonomik konulara odaklanan bireysel senaryoları bir enerji sistemi dönüşümüne giden farklı ulusal yollara ayırmak için her ülkeye özgü ek parametrelerin dikkate alınması gerekir.
Panos, “Sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişi sağlayan bir enerji sistemi sermaye yoğundur ve tüm paydaşlardan kaynakların seferber edilmesini gerektirir. Burada ulusal düzeyde özelleştirilmiş analizlerin yapılmasını gerekmektedir ve çalışmamız bunlar için sağlam bir temel oluşturuyor” diyor.

KaynakPHYS.ORG
Önceki İçerikNötrinolar Samanyolu’na yeni bir bakış açısı sunuyor
Sonraki İçerikYaşam öyküleri, türlerin rekabet etmeden bir arada yaşamasını nasıl sağlıyor?